RSS

ห้องเรียน ม.2

ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559

           สำหรับในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 255  ครูได้สร้างห้องเรียนในแอพพลิเคชั่น line โดยแยกเป็นห้องเรียน ชั้น ม.2/1 ถึง ม.2/4  นักเรียนทุกคนจะต้องเข้ากลุ่มห้องเรียน ฉะนั้น การมอบหมายงานหรือภาระกิจงาน ให้นักเรียนเข้าไปศึกษา และทำใบงานได้จากโน๊ต ใน line ที่ครูได้ตั้งหัวข้อขึ้นมาแล้ว ซึ่งบางหัวข้อให้นักเรียนส่งงานได้ทางไลน์ โดยการถ่ายภาพและส่งเข้าไปในโน๊ต ซึ่งจะเป็นหลักฐานสำคัญในการส่งงานของนักเรียน   อีกทั้งครูได้นำสื่อการเรียนประวัติศาสตร์ จากแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ นำมาลิงค์ไว้ให้  ซึ่งนักเรียนสามารถติดตามการเรียนการสอนได้ในไลน์ประวัติศาสตร์ ของแต่ละห้องเรียนได้ตลอดเวลา นะคะ

messaging-app-line-now-has-330-million-registered-users

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

          >> ดาวน์โหลดโครงการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  คลิกที่นี่ค่ะ

บทเรียนก่อนกลางภาค

            : อาณาจักรธนบุรี  ตอนที่ 1  นักเรียนศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ ทรูปลูกปัญญา นะคะ  คลิกที่นี่ค่ะ

            : อาณาจักรธนบุรี  ตอนที่ 2  นักเรียนศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ ทรูปลูกปัญญา นะคะ  คลิกที่นี่ค่ะ

             *** นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียนก่อนกลางภาค คือเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี  ได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง เข้าไปศึกษาข้อมูล พร้อมทั้งฝึกทำแบบทดสอบ เพื่อจะได้เป็นการทบทวนความรู้ ก่อนที่นักเรียนจะสอบกลางภาคในระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2558 นี้นะคะ คลิกที่ลิงค์นี้ได้เลยค่ะ

             หรือนักเรียนเลื่อนเม้าส์ลงไปดูรายละเอียดด้านล่างของหน้าเว็บ ห้องเรียน ม.2 ก็ได้นะคะ ประมาณปี 2554 ครูได้ลงรายละเอียดไว้ให้เยอะแยะเลย เข้าไปศึกษาได้เลยนะคะ ใช้อุปกรณ์มือถือให้เป็นประโยชน์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หวังว่านักเรียนคงจะสนุกกับการเรียนบนเว็บไซต์นี้นะคะ

บทเรียนหลังกลางภาค

             : พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย  (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

                   – เอเชียตะวันออก

                   – เอเชียใต้

                   – เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

                   – เอเชียกลาง

##########################################################################

 ใบงานนักเรียนชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

          >> แผ่นพับให้คลิกที่นี่ค่ะ

          >> งานในสมุดให้คลิกที่นี่ค่ะ

          >> แบบทดสอบประเมินความรู้ท้ายหน่วยที่ 1

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

สวัสดีนักเรียนชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

          นักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลวิชาประวัติศาสตร์ ได้จากเว็บที่ครูลิงค์ไว้ให้นะคะ  ส่วนประมวลการสอนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ เพื่อนำไปเตรียมพร้อมในเรื่องของการเรียน การส่งงาน และการเตรียมตัวสอบ  คลิกดาวน์โหลดประมวลการสอนได้ที่นี่ค่ะ

          เนื้อหาที่นักเรียนต้องศึกษา และใช้ในการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557ดังนี้

          สอบกลางภาค

          >  หลักฐานทางประวัติศาสตร์

               –  ประเภทและคุณค่าความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

               –  การประเมินความน่าเชื่อของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

               –  ตัวอย่างหลักฐานประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและธนบุรี

               – การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์

          >  อาณาจักรอยุธยา

               – ศึกษาเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยา  ( ก่อนสถาปนาอาณาอยุธยา  จนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 )

               – ปัจจัยการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและ     – ย่านชุมชนเก่า      – ความเจริญการค้าขาย  ฯลฯ

               – ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองอาณาจักร    –  สภาพภูมิศาสตร์   –  การค้า ฯลฯ

แจ้งติดตามงานนักเรียน ( 14 มีนาคม 2555 )

สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะ

                  ปิดเทอมแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะ บางคนก็ไปเรียนพิเศษ บางคนก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงาน บางคนก็นอนอยู่บ้านเฉย ๆ แต่มีอีกหลาย ๆ คนที่ยังส่งงานไม่ครบ ต้องมาติดตามงาน มาส่งงานกัน  ครูก็ขอเอาใจช่วยนะคะ ให้นักเรียนรีบดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้  (12-16 มีนาคม 2555 )เพราะคุณครูจะต้องส่งคะแนนที่ฝ่ายวิชาการ เพื่อออกผลการเรียนให้นักเรียน  สำหรับนักเรียนที่ค้างงานของวิชาประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้น ม.1  ม.2  และ ม.3  ถ้านักเรียนไม่สะดวกหรือไม่สามารถเดินทางมาส่งงานกับครูที่โรงเรียนได้  ก็ให้ส่งทางอีเมล์ก็ได้นะ  ด่วนที่สุดนะคะ

อีเมล์   kitty-jee2007@hotmail.com   หรือ

jeeraporn229@gmail.com

หมายเหตุ  นักเรียนที่ไม่มาดำเนินการติดตามงาน หรือส่งงานให้ครบ ภายในกำหนด (วันที่ 16 มีนาคม 2555)  ครูก็จะส่งผลการเรียนของนักเรียนให้กับฝ่ายวิชาการ โดยให้ผลการเรียนเป็น  ” ร ”  ไว้ก่อน  เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2555 ก็ให้นักเรียนมาดำเนินการแก้ ” ร “ ให้เรียบร้อยนะคะ

         

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

สวัสดีนักเรียนชั้น ม.2 ที่น่ารักทุกคน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  นักเรียนคงจะต้องเรียนทางเว็บไซต์มากขึ้นนะคะ เพราะจากสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ ของเรา ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2554 จนถึงขณะนี้ปริมาณน้ำยังลดไม่หมด ทำให้โรงเรียนเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ไปเป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2554 นั้น  และการเรียนการสอนในห้องเรียนอาจจะต้องมีการเพิ่มชั่วโมงเรียน มีเรียนตอนเย็นบ้าง  เรียนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ บ้าง  ฉะนั้น เพื่อไม่ให้นักเรียนของครูเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ วิชาของครูนักเรียนก็สามารถเรียนทางเว็บบล็อกนี้ได้เลยนะคะ  ครูจะนำเนื้อหาและใบงานขึ้นไว้ให้  ใบงานบางอย่างนักเรียนอาจจะต้องทำที่บ้านและส่งให้ครูทางอีเมล์  jeeraporn229@gmail.com  ให้นักเรียนติดตามทางเว็บบ่อย ๆ นะคะ

          >> ประมวลการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  นักเรียนคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ธนบุรี

ธนบุรี 1

ธนบุรี 2

ธนบุรี 3

ธนบุรี 4

ธนบุรี 5

       >> ตัวอย่างเนื้อหาการสอนโดยสังเขป เรื่อง “พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์” จากเว็บไซต์ true ปลูกปัญญา (trueplookpanya.com)

1. พัฒนาการของไทยสมัยธนบุรี ตอนที่ 1

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024124

2. พัฒนาการของไทยสมัยธนบุรี ตอนที่ 2

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024125

3. พัฒนาการของไทยสมัยธนบุรี ตอนที่ 3

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024126

4. พัฒนาการของไทยสมัยธนบุรี ตอนที่ 4

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024127

5. พัฒนาการของไทยสมัยธนบุรี ตอนที่ 5

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024128

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ประมวลการสอนประวัติศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 1-2554

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์

พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ 1

ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ 2

ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์

หลักฐานทางประวัติศาสตร์

วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

> การแยกแยะหลักฐานทางประวัติศาสตร์

> ความสำคัญของการตีความทางประวัติศาสตร์

View more presentations from kruarom

หลังจากการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2554  เสร็จสิ้นไปแล้ว นักเรียนคงจะทราบผลการเรียนของตัวเองกันแล้วนะคะ มีทั้งเป็นที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกับคะแนนสอบใช่มั้ยคะ  สำหรับคนที่ทำคะแนนได้สูง ๆ ก็ขอชื่นชมและปรบมือให้ สำหรับคนที่ทำคะแนนได้ไม่ค่อยดีก็ต้องพยายามอีกนิดนะคะ ตั้งใจหน่อย ครูเชื่อว่าในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 นักเรียนทุกคนคงจะยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตัวเองให้สูงขึ้นนะคะ  ตั้งใจนะคะ ครูขอเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จค่ะ  และต่อจากนี้ไปนักเรียนก็ทราบแล้วว่าเราจะเรียนเนื้อหาเรื่องอะไร ครูก็เลยเอาหัวข้อที่เราต้องเรียนมาขึ้นไว้ให้ เพื่อที่นักเรียนจะได้ไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้มาล่วงหน้า และมาเรียนรู้ด้วยกันกับเพื่อน ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  อาณาจักรอยุธยา

> การสถาปนาอาณาจักรและพัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา

> ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยอยุธยา

> พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมในสมัยอยุธยา

> ภูมิปัญญาและบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย

> ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา

>..< ตัวอย่างผลงานนักเรียน ม.2 ที่ได้รับคัดเลือก

> การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ม.2/1

> การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ม.2/6

> ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา ม.2/2

พัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยา ม.2/6

> ภูมิปัญญาและบุคคลสำคัญในอยุธยา ม.2/1

         **  เตรียมตัวสอบปลายภาค อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับอยุธยาทั้งหมด ได้จากเว็บนี้  (คลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้)http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/others/wilaiporn/_6__.html **

ถ้าจะอ่านในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม. 2  ก็ให้อ่านเกี่ยวกับอยุธยาทั้ง 4 เรื่อง

เรื่องที่ 1  การสถาปนาอาณาจักรและพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง

อ่านหน้า 33 แคว้นละโว้หรือลพบุรี  และหน้า 34 แคว้นสุพรรณภูมิหรือสุพรรณบุรี

อ่านหน้า 35 ปัจจัยที่ส่งเสริมการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทย

อ่านหน้า 37 พระมหากษัตริย์ไทยสมัยอยุธยา  ราชวงศืต่าง ๆ  และอ่านหน้า 43 – 52

เรื่องที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อ่านหน้า 56, 57 , 59, 62, 65-69  เป็นต้น

เรื่องที่ 3 พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม  อ่านหน้า  72-75, 77-79, 80-83 เป็นต้น

เรื่องที่ 4 ภูมิป้ญญาและบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา  อ่านหน้า  78, 89, 92-100,  บุคคลสำคัญก็ให้ไปอ่านหน้า  108 – 111  เป็นต้น

> เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง อาณาจักรอยุธยา

Advertisements
 

100 responses to “ห้องเรียน ม.2

 1. pornsakol

  05/10/2013 at 5:45 am

  อาจารครับงานที่อาจารย์จะให้ทำก่อนเปิดเทอมอะครับ

   
  • thongvieng

   09/10/2013 at 3:28 am

   ช่วงนี้ครูเร่งทำคะแนนอยู่นะจ๊ะ รอแป๊บนะจ๊ะ มีแน่นอนจ้าเด็กๆ

    
 2. HEART Pornsakol

  05/10/2013 at 5:44 am

  อาจาร์ครับคะเเนนเป็นไงบ้สงครับ

   
 3. พัชรธัญ 2/2

  07/09/2013 at 9:29 am

  อาจารย์ขาขอสรุปเนื้อหาที่ต้องใช้อ่านสอบปลายภาคหน่อยค่ะ คือหนูไม่รู้ว่าต้องอ่านตรงไหนเป็นหลักอ่าค่ะ ขอบคุณค่ะอาจารย์

   
 4. พัชรธัญ ภัทรเวสสกุล ม.2/2

  21/07/2013 at 4:32 pm

  อาจารย์คะ สอบกลางภาคม 2 จบอยุธยาเลยอ่อคะ??

   
  • thongvieng

   21/07/2013 at 8:10 pm

   สำหรับ ม.2 เรื่องอยุธยาจะมีสอบในส่วนแรกๆ ของหน่วยที่ 2 ไม่ต้องอ่านจบก็ได้ แค่เป็นเรื่องเกี่ยวกับก่อนที่เป็นอาณาจักรอยุธยา และก็ในช่วงเริ่มต้น การสถาปนาอาณาจักร ภูมศาสตร์ในการก่อตั้ง ปัจจัยในการก่อตั้ง และปัจจัยที่ทำให้อยุธยามีความเจริญรุ่งเรือง เท่านี้จ้า

    
 5. Peeranut Silphiphat

  10/02/2012 at 8:50 am

  ข้อสอบปลายภาคออกเป็นข้อเขียนและข้อกาอย่างละกี่ข้อครับ

   
 6. Vawan Haethaisong

  30/11/2011 at 5:21 am

  อาจารย์คะหนูกดเข้าไปดาวน์โหลดไม่ได้น่ะค่ะ
  ทำไงดีคะ

   
  • thongvieng

   30/11/2011 at 8:09 am

   กำลังดำเนินการให้ค่ะ ม.2 จะดาวน์โหลดไฟล์ประมวลการสอนใช่มั้ยคะ ครูกำลังรวบรวมและตัดบางหน่วยออก จ้า เพราะเวลาเรียนเรามีน้อย จะได้ไม่เรียนหนัก

    
 7. Suppasiri Kueyen

  28/11/2011 at 12:55 pm

  อ. ค้ะ แล้วเนื้อหาของเทอมสองเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างหรอค้ะ

   
 8. Vawan Haethaisong

  22/11/2011 at 1:42 pm

  ตอนนี้นั่งอ่านประวัติศาสตร์เทอม 2 แก้เก้อน้ำท่วมบ้านจนจบไปแล้ว 1 รอบ -_-

   
 9. Patchatira Jiranat

  16/11/2011 at 8:58 am

  กำลังจะเข้าสู้สถานการณ์ ปกติแล้วค่ะ เชียรไทยไปด้วย .

   
 10. บอม

  01/11/2011 at 3:08 pm

  เว้บสวยมาก

   
 11. thongvieng

  01/11/2011 at 10:34 am

  สรุปว่าน้ำท่วมบ้านกันถ้วนหน้าเลย .. ที่โรงเรียนน้ำลดไปบ้างแล้ว ประมาณ 15 เซนติเมตร แต่ระดับน้ำก็ยังสูงอยู่ การเปิดภาคเรียนก็ยังไม่มีกำหนดจ้า เพราะน้ำยังเยอะอยู่ และถนนทางเข้าโรงเรียน ถนนปทุม-ลาดหลุมแก้ว ก็ยังมีน้ำรถเล็กไม่สามารถวิ่งได้ ถ้าเปิดเรียนนักเรียนจะมากันได้อย่างไรเนี่ย อันนี้ต้องไปซื้อเฮลิปคอปเตอร์ ของ อ.หนุ่ม มาไว้ใช้แล้วล่ะ สรุปคือว่า ยังไม่เปิดจ้า ถ้าเปิดเมื่อไหร่ครูจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะจ๊ะ

   
 12. พัชธิรา จิรนาท

  01/11/2011 at 6:53 am

  บ้านพราวท่วมแล้ว ขอให้ทุกคนสู้ ๆ โรงเรียนก็สู้ๆ นะ อ . จี คะ เราขะได้เปิดโรงเรียนอีกนานมากไหม เนี่ย ? .

   
 13. ปกรณ์ ทองประสพ

  24/10/2011 at 4:22 pm

  พ่อ นพณัฐ สัญญวุฒิ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า รวมถึงพี่ๆ ตชด. และทหารเรือ ผู้มีจิตอาสาและจิตที่คิดจะให้ พูดได้คำเดียว เยี่ยมยอดมากครับ ด้วยจิตที่คิดจะให้ในครั้งนี้และก่อนหน้านี้จงบันดาลเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้นค่อยปกป้อง ให้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้หรือครั้งไหนๆ ด้วยเทอญ

   
 14. เวธนี สิทธิชัยกาญกุล

  22/10/2011 at 4:42 am

  ขอให้โรงเรียนพ้นทุกข์พ้นภัยเร็วๆด้วยเทอญ

  ว่าแต่อาจารย์ค่ะแล้วเกรดออกวันไหนหรอค่ะ

   
 15. เจริญศักดิ์ แซ่นิ้ม

  13/10/2011 at 11:02 am

  อาจารย์ครับผมว่า แล้วคนที่ น้ำท่วมอะครับ ก็อาจจะ ทำไม่ได้สิครับ ผมคิดว่าเปิดเทอม ก็เผื่อไว้อีกซักอาทิตย์ดีกว่าไหม ครับเพราะรู้สึกว่า บ้างคนก็ไม่ว่าง ด้วย

   
 16. papichaya 2/4

  09/10/2011 at 5:22 pm

  อาจารย์ค่ะผลสอบจะออกตอนเปิดเทอมเลยเหรอค่ะเห็นในปฏิทินวิชาการบอกว่าออกวันที่ 10แต่พอมาดูในเว็บโรงเรียนบอกว่าออกวันที่ 31 ค่ะ (ตื่นเต้นกับผลสอบค่ะก็เลยอยากทราบเป็นพิเศษ) ><///

   
 17. thongvieng

  08/10/2011 at 11:51 am

  สวัสดีจ้า นักเรียน ม.2 ที่น่ารัก น่าชัง บ้านใครประสบภัยน้ำท่วม ครูก็ขอส่งกำลังใจให้น้ำลดเร็ว ๆ และก็ขอให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด เป็นห่วงทุกคนนะคะ ฝากความห่วงใยให้กับนักเรียนที่อยู่จังหวัดอยุธยาด้วยนะ ครูเป็นกำลังใจให้นะคะ อย่าเครียด อย่าซีเรียส ทุกอย่างต้องผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ สำหรับงานที่จะให้ทำนั้น ยังคิดไม่ออกเลยจ้าหนูออม ว่าจะให้งานเล็กหรืองานใหญ่ เอ…หรือว่าคิดออกแล้ว ตกลงว่าให้ทำงานเดี่ยวแบบเดิมคือ ทำแผ่นพับ หัวข้อ ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคของทวีปเอเชีย ซึ่งทวีปเอเชียมี 5 ภูมิภาค คือ เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้เลือกทำว่าจะทำประเทศอะไร เช่น ทำประเทศจีน ซึ่งอยู่ในเอเชียตะวันออก ก็หาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีน แล้วทำเป็นแผ่นพับ ซึ่งในแผ่นพับก็อาจจะมีหัวข้อย่อย ๆ ของประเทศจีน เช่น จำนวนประชากร ลักษณะภูมิประเทศ วัฒนธรรมของคนจีน การแต่งกาย ลักษณะทางสังคม อาหาร ฯลฯ เป็นต้น ครูจะเอารายละเอียดขึ้นในเว็บให้อีกครั้งนะ แต่วันนี้แจ้งให้ทราบคร่าว ๆ ก่อนนะ ฝากบอกเพื่อน ๆ ด้วย

   
  • ปกรณ์ ทองประสพ

   08/10/2011 at 12:51 pm

   อาจารย์ครับโรงเรียนป้องกันน้ำท่วมยังครับ

    
  • นรีกานต์ จันทรภูมิ

   10/10/2011 at 12:21 pm

   สวัสดีค่ะอาจารย์จี^^
   บ้านหนูน้ำจะท่วมแล้ว วันนี้รถติดมากๆ เลยค่ะT^T
   แล้วงานที่อาจารย์จีสั่งต้องทำเลยรึเปล่าค่ะ??

    
 18. ออม(สุธาวิณี)

  06/10/2011 at 10:50 am

  อาจารย์จีค่ะแล้วการบ้านปิดเทอมที่อาจารย์จะให้มีอะไรบ้างค่ะ ถ้าอาจารย์คิดออกแล้วเอาลงเว็บด้วยนะค่ะ

   
 19. papichaya 2/4

  26/09/2011 at 3:54 am

  อาจารย์ช่วยอวยพรให้หน่ิยได้มั้ยค่ะ จะสอบแล้ว

   
  • thongvieng

   26/09/2011 at 12:14 pm

   โอม..เพี้ยง…ขอให้บริวารทั้งหลาย อุ้ยไม่ใช่….ขอให้ลูกศิษย์ที่น่ารักทั้งหลายของครูจีรพร จงทำข้อสอบอย่างมีสติ ใช้สมาธิในการทำข้อสอบให้ดี จิตใจอย่าวอกแว่ก อ่านคำถามให้เข้าใจแล้วจึงตอบ ตั้งใจทำให้ดีที่สุด ครูเชื่อว่าถ้าเรามีความตั้งใจ ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะสำเร็จแน่นอน ขอให้ได้เกรด 4 ทุกวิชานะคะ รักและเป็นห่วงนักเรียนทุกคนค่ะ

    
 20. pearploy khwanboon

  25/09/2011 at 4:03 am

  ขอบคุณสำหรับแนวข้อสอบ นะค่ะ อาจารย์จี 😀

   
 21. papichaya 2/4

  24/09/2011 at 2:19 am

  อาจารย์ค่ะขอแนวข้อสอบปลายภาคด้วยนะคะ ><

   
  • thongvieng

   25/09/2011 at 3:18 am

   แนวข้อสอบปลายภาค ข้อสอบจะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ทั้งหมด 60 ข้อ (30 คะแนน) ให้เวลาทำ 1 ชั่วโมง คำถามก็ไม่มีอะไรมาก เราเรียนเรื่องอยุธยา 4 หัวข้อใหญ่ที่ครูให้นักเรียนไปทำ Power point และสรุปเนื้อหานั้นแหละ ข้อสอบทั้งนั้น
   เรื่องที่ 1 คือการสถาปนา คำถามก็น่าจะเกี่ยวกับการสถาปนา การก่อตั้ง ปัจจัยที่ทำให้ตั้งอยุธยาเป็นราชธานี ก่อนที่จะมาเป็นอยุธยา มีความเป็นมาอย่างไร เป็นต้น
   เรื่องที่ 2 คือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก็ต้องเกี่ยวข้องกับกษัตรยิ์ เกี่ยวข้องกับประเทศที่เข้ามาติดต่อกับอยุธยา ทั้งเมืองใกล้ ๆ ประเทศในเอเชีย ประเทศในยุโรป คือชาติตะวันตก มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ด้านไหน ในแต่ละสมัยของกษัตริย์ที่ปกครอง มีความสัมพันธ์กันอย่างไร สัมพันธ์ด้านใหน เป็นต้น
   เรื่องที่ 3 คือพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคม ก็ดูว่าในสมัยอยุธยา มีเศรษฐกิจที่สำคัญอะไร มีการติดต่อค้าขายกับใคร สินค้าส่งออก สินค้านำเข้า เป็นต้น
   เรื่องที่ 4 คือบุคคลสำคัญและภูมิปัญญาในสมัยอยุธยา ก็คงต้องศึกษาบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาให้ทราบโดยละเอียด ว่ามีใครบ้าง เขาสำคัญอย่างไรกับอยุธยา ส่วนภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา ก็ดูว่าเกิดภูมิปัญญาอะไรบ้าง การดำเนินชีวิตในสมัยนั้นเป็นอย่างไร จิตรกรรม สถาปัตยกรรม ปติมากรรม และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยา เป็นอย่างไร ความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านใหน ๆ ก็ตาม มีลักษณะสำคัญอย่างไร มีจุดเด่นตรงไหน แตกต่างกับสุโขทัยอย่างไร เป็นต้น

   ถ้าอ่านหนังสือไม่ทันก็อ่านรายละเอียดในเว็บที่ครูลิงค์ไว้ให้ก็ได้

    
 22. thongvieng

  03/09/2011 at 3:05 pm

  นักเรียนทุกคนอย่าลืมนะคะ วันจันทร์ ที่ 5 ก.ย. ให้นำตารางสอนของวันศุกร์ที่ 9 ก.ย. มาเรียน และนำตารางของวันจันทร์ที่ 5 ก.ย. ไปเรียนวันศุกร์ ที่ 9 ก.ย. จ้า

   
 23. papichaya

  26/08/2011 at 3:05 pm

  อาจารย์ค่ะหนูลืมคะแนนกลางภาคของตัวเอง
  หนูไปถามอาจารย์ที่ห้องธุรการได้มั้นค่ะ

   
  • thongvieng

   27/08/2011 at 12:27 pm

   คะแนนสอบกลางภาคของนักเรียน ม.2 เดี๋ยวครูจะขึ้นเว็บให้นะ ครูไม่แน่ใจว่าปพิชญา คนใหนที่ถามเรื่องคะแนน ก็เลยตอบให้ทั้งสองคนเลย ปพิชญา โชติพันธ์ ห้อง 2/1 กลางภาคได้ 15 ปพิชญา สมัครการไถ ห้อง 2/4 กลางภาคได้ 15

    
 24. thongvieng

  20/08/2011 at 4:02 pm

  สวัสดีนักเรียน ม.2 ที่น่ารักทุกคน สัปดาห์หน้าก็ไม่ได้เรียนอีกแล้ว ต้องไปเข้าค่ายคุณธรรม ฯ ที่พุทธมณฑล ฉะนั้นใครที่มีเวลา ก็เข้ามาอ่านเนื้อหาในเว็บล่วงหน้าก่อน เพราะหลังจากเข้าค่ายกลับมาแล้ว นักเรียนต้อง Present งานกลุ่มที่มอบหมายให้เสร็จก่อนสอบปลายภาค ยังมีงานเดี่ยวรออยู่อีกนะ รีบ ๆ เครีย์งานให้เรียบร้อยก่อนจะสอบนะคะ จะได้มีเวลาอ่านหนังสือก่อนสอบ

   
 25. สรัญญ์ จงใจนะคับ

  02/08/2011 at 6:36 am

  อ.คับ ทำไมถึงสมัครเข้าเว็บยากมากเลย(ผมสมัครไม่เป็น)

   
 26. ด.ญ.กานต์ธีรา เฟื่องอิ่ม

  30/07/2011 at 11:22 am

  อ.จีรพรคะ เมื่อไหร่คะแนนจะออกอ่ะค่ะ หนูกับเพื่อนๆ อยากรู้มากมากเลย

   
 27. woramun

  30/07/2011 at 6:45 am

  ความสัมพันธ์กับต่างประเทศในทวีปเอเซีย

  1. จีน ประเทศไทยกับจีนมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยทั้งด้านการฑูตและด้านการค้า ครั้งเมื่อในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าหงหวู่หรือหงอู่ (หรือจูหยวงจาง) ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิงขึ้นปกครองจีนได้ทรงส่งทูตไปยังอาณาจักรต่างๆ รวมทั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยโดยในพ.ศ.1913 ได้ทรงส่งราชทูตอัญเชิญพระบรมราชโองการมายังกรุงศรีอยุธยา ซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) ในปีต่อมา คือพ.ศ. 1914 ทางกรุงศรีอยุธยาได้ส่งคณะราชฑูตไทยได้อัญเชิญพระราชสาสน์และบรรณาการไปถวาย ซึ่งนับได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ทางการฑูตครั้งแรกระหว่างกรุงศรีอยุธยากับจีน หลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเป็นไปด้วยความราบรื่นปรากฏว่าไทยได้ส่งทูตไปเมืองจีนเป็นประจำทุกปีและบางปีมากกว่าหนึ่งครั้งคือ ระหว่าง 1914 – 2054 ทางอยุธยาส่งทูตไปเมืองจีนถึง 89 ครั้งเป็นต้น การที่ไทยได้ส่งคณะฑูตบรรณาการไปจีนบ่อยครั้งนั้นผลที่ได้คือเราได้สิทธิพิเศษทางการค้ากับจีนเพราะคณะฑูตนั้นจะนำสินค้าจากอยุธยามาขายที่จีนด้วยและตอนขากลับก็จะนำสินค้าจากจีนไปขายที่อยุธยาด้วย ในการติดต่อค้าขายระหว่างอยุธยากับจีนนั้นต่างก็มีความต้องการสินค้าของกันและกันสินค้าที่ไทยต้องการจากจีน ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าแพร เครื่องกระเบื้อง เป็นต้น ส่วนสินค้าที่จีนต้องการจากไทย เช่นเครื่องเทศ รังนก ข้าวพริกไทย ต่อมาชาวตะวันตกได้เข้ามาติดต่อค้าขายกับอยุธยามีสินค้าบางอย่างที่จีนซื้อสินค้าของชาติตะวันตกจากอยุธยาไปด้วย เช่นเครื่องแก้ว เครื่องหอม พรม เป็นต้น,

  2. ญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้งบ้านเรือนและเข้ามาทำมาหากินอยู่ในกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่ พ.ศ.2083 ซึ่งตรงกับปลายรัชกาลของสมเด็จพระไชยราชาธิราช และชาวญี่ปุ่นได้อาสาสมัครในครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกองทัพไปรบกับพม่าในสงครามยุทธหัตถีในพ.ศ.2135ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเริ่มอย่างป็นทางการในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ ( พ.ศ.2148 -2153 ) กับโชกุนโตกุงาวะ อิเอยาสุ ในพ.ศ.2149 ญี่ปุ่นได้ส่งสาสน์มาเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับสมเด็จพระเอกาทศรถพร้อมด้วยดาบ เสื้อเกราะเป็นเครื่องราชบรรณาการและในขณะเดียวกันได้ทูลขอปืนใหญ่และไม้หอมจากไทย สมเด็จพระเอกาทศรถจึงส่งสาสน์ตอบไปญี่ปุ่นเป็นการตอบแทน ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเจริญสูงสุดในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.2153 – 2171 ) เพราะในสมัยนี้ทางการกรุงศรีอยุธยาได้ส่งคณะฑูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่ถึง 4 ครั้งคือใน พ.ศ.2159, 2164, 2166, 2168ส่วนความสัมพันธ์ทางด้านการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งนับว่ามีความสำคัญมากนั้น โดยที่ญี่ปุ่นต้องการสินค้าจากไทย คือ ข้าว ดีบุก น้ำตาล ไม้ หนังกวาง สินค้าที่ไทยต้องการจากญี่ปุ่น คือทองแดง เงินเหรียญ ของญี่ปุ่น ฉากลับแล เป็นต้น ชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยานอกจากเป็นทหารอาสาแล้วมีชาวญี่ปุ่นบางคนเข้ารับราชการในอยุธยาในตำแหน่งที่สูงคือ ยามาดา นางามาซา ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นออกญาเสนาภิมุข ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นหลังจากสิ้นสุดสมัยพระเจ้าทรงธรรมแล้วเริ่มเสื่อมลง เช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองส่งคณะฑูตไปญี่ปุ่น 5 ครั้ง แต่ไม่ได้รับการต้อนรบจากญี่ปุ่น เพระาญี่ปุ่นมีนโยบายที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยว และปิดประเทศตั้งแต่ พ.ศ.2182 ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นสิ้นสุดลง,

  3.อิหร่าน ชาวอิหร่านหรือชาวอาหรับได้เข้ามาติดต่อค้าขายกับอยุธยาและเข้ารับราชการในราชสำนักไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เช่นเฉกอะหมัด หรือต่อมาเป็นต้นตระกูลบุนนาค ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับอิหร่านนั้นไทยได้ส่งฑูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาแต่ไม่ค่อยราบรื่นนักเพราะถูกออกญาวิไชเยนทร์ (คอนสแตนตินฟอลคอน) กีดกัน ,

  4. ลังกา ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กับลังกาเพราะทางลังกาได้ส่งฑูคมาขอพระสงฆ์จากไทยเพื่อไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในลังกาสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทางลังกาจึงเรียกพระสงฆ์ที่ไปปฏิบัติพระธรรมที่ลังกาว่าลัทธิสยามวงศ์

   
 28. woramum

  30/07/2011 at 6:44 am

  ใครเครียดกับคะแนนต้องดูนี้ 7 มหัศจรรย์แห่งชีวิต และ 7 หลักคิด
  1. ความคิดดีๆ เป็นที่มาแห่งความสุข แน่นอนว่าเมื่อเรามีความคิดดีๆ โลกก็จะดีตามอย่างที่เราคิด ดังที่ท่านว่าไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า “โลกเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แว่นตาสีอะไรมองโลก หากมองโลกในแง่ดี ชีวิตมีแต่สิ่งรื่นรมย์ หากมองโลกในแง่ร้าย ชีวิตมีแต่ความวุ่นวายและทุกข์ระทม”

  2. ปัญญาดีย่อมมีความสุข คนมีปัญญาย่อมใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเพื่อให้พ้นทุกข์ ดังนั้น สำหรับคนมีปัญญา วิกฤตอยู่ไหน ปัญญาอยู่นั่น ส่วนคนด้อยปัญญา โอกาสอยู่ไหน วิกฤตอยู่นั่น จงเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา เปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์

  3. ชีวิตของคนดีคือชีวิตที่มีความสุข ดังท่านว่า ดอกไม้หอมได้บางดอก แต่มนุษย์หอมได้ทุกคน หากเขาเป็นคนดี กลิ่นดอกไม้แม้หอมขนาดไหน ก็หอมได้แต่ตามลมเท่านั้น ส่วนกลิ่นความดีของคนดีนั้น หอมหวนทวนลม ฟุ้งกระจายไปในทิศทั้งสี่ ดอกไม้ผลิบานแล้วไม่นานก็ร่วงโรย แต่ความดีของคนนั้น สถิตเป็นนิรันดร์เหนือกาลเวลา

  4. ปฏิสัมพันธ์ดีก็มีความสุข ซึ่งเป็นการเลือกคบมิตร โลกนี้มีมิตรอยู่ 3 ประเภทคือ 1. ปาปมิตร เพื่อนชั่ว จงอย่าคบ 2. กัลยาณมิตร เพื่อนดี จงคบ 3. พันธมิตร เพื่อนที่ผูกพันกันด้วยผลประโยชน์ จงระวัง

  5. ทำงานดีก็มีความสุข ท่านว่าไว้ คนจำนวนมากเป็นทุกข์ขณะทำงาน แต่เบิกบานเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ โดยหารู้ไม่ว่า ในหนึ่งสัปดาห์มีเสาร์-อาทิตย์แค่สองวัน จงเป็นสุขขณะทำงาน จงเบิกบานขณะหายใจ

  6. มองโลกในแง่ดี ชีวิตมีความสุข ดังผู้รู้ท่านหนึ่งกล่าวว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันถูกอยู่แล้ว มีแต่ความเห็นของเราเท่านั้นที่ผิด ใครทำความเข้าใจคำกล่าวนี้ได้อย่างลึกซึ้ง คนนั้นจะไม่ทุกข์ และเขาจะไม่หวั่นไหว ในความผันแปรของชีวิต สิ่งใดเกิดขึ้นมาเขาจะอุทานอยู่เสมอว่า “มันเป็นเช่นนั้นเอง”
  7. ครอบครัวดีทวีความสุข ครอบครัวคือพื้นฐานสำคัญของชีวิต บุตรธิดาคืออนุสาวรีย์ของพ่อแม่ หากลูกเป็นคนดี อนุสาวรีย์ของพ่อแม่ก็งดงาม หากลูกเลวทราม อนุสาวรีย์ของพ่อแม่ก็อัปลักษณ์

   
 29. thongvieng

  30/07/2011 at 4:34 am

  สวัสดีนักเรียนทุกคนจ้า ตอนนี้ครูมาอบรมที่ สสวท. ไว้คืนนี้จะนำรายละเอียดเนื้อหาที่เราจะเรียนขึ้นเว็บให้นะคะ พรุ่งนี้ก็เข้ามาติดตามกันนะ ฝากแวะดูที่ “ห้องคนเก่ง” ด้วยนะ

   
 30. thongvieng

  29/07/2011 at 5:26 pm

  เจริญพรนะท่านมหาปกรณ์ แหม….ทำเป็นบ่น น้อยใจตัวเองหรือเปล่าจ๊ะ ไม่เป็นไร..ชัยชนะไม่ได้มีหนเดียว วันนี้ไม่มีชัย แต่วันหน้าชัยชนะอาจจะรอเราอยู่ ฉะนั้น ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ดีแล้วที่ครูเห็นนักเรียนตั้งใจเรียน สนใจเรียน สิ่งนี้ต่างหากที่ครูภาคภูมิใจมากกว่าการมาแก่งแย่งเพื่อให้ได้ชัยชนะ คะแนนสูงสุดคือสิ่งที่นักเรียนทุกคนปรารถนา…แต่อย่าลืมว่า เราทำมันได้แค่ใหน ก็จงภูมิใจในสิ่งที่ทำอยู่ ถ้าสิ่งนั้นทำแล้วตัวเองมีความสุข คนรอบข้างมีความสุข ญาติพี่น้องมีความสุข แค่นี้ครูว่าทุกคน ๆ ก็แฮปปี้เอ็นดิ้งกันแล้ว จริงมั้ยจ๊ะ

   
  • ปกรณ์ ทองประสพ

   30/07/2011 at 4:18 am

   ไม่ได้น้อยใจครับ แต่เผอิญสอบทีไรเห็นอย่างนี้ทุกที่ครับ

    
 31. ปกรณ์ ทองประสพ

  29/07/2011 at 12:17 pm

  ใครเครียดในคะแนน ปล่อยวางไว้ สอบผ่านไปแล้ว แต่ให้คิดว่าจะเก็บตวงคะแนนจากวันที่เหลือยังไง สำหรับใครที่เครียดว่าคะแนนตก พระพุทธองค์สอนไว้ว่า ทุกสิ่งล้วนไม่จีรัง ยั่งยืน แม้แต้ภูผายังสึกกร่อน แม่น้ำยังเปลี่ยนทิศ นับประสาอะไรกับคนที่ย่อมมีเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หากยังไม่หายอีกก็คิดว่าเราเปิดทางให้คนอื่นได้สัมผัสรสแห่งชัยชนะหรือความภูมิใจของตนซึ่งคนๆหนึ่งหาโอกาศได้ยากมาก ส่วนคนที่ได้เยอะก็อย่าไปเย้ยคนได้น้อยละ ลองคิดตอนที่ตนเองได้น้อยแล้วถูกคนอื่นเย้ยสิ
  เพื่อน บ่างเรียนรู้ช้า บ่างเรียนรู้เร็ว
  เพื่อน บ่างเก่งศิลป์ บ่างเก่งวิทย์
  เพื่อน บ่างมีคุณธรรม บ่างไร้คุณธรรม
  เพื่อน บ่างรัก บ่างชัง
  เพื่อน บ่างชม บ่างว่า
  แต่สุดท้ายก็คือเพื่อน ฉะนั้นหยุด ว่า เย้ย คนได้คะแนนน้อย แล้วอย่าหยิ่งในคะแนน พออยู่นานไปคุณจะรู้ว่าบนยอดเขาที่คุณปีนขึ้นมานั้น แท้จริงไม่มีอะไรอยู่เลย หากคุณมองย้อนลงไปคุณจะเห็นสิ่งที่คุณทำไว้ทั้งหมด
  จาก ผู้เคยพบ (ปกรณ์ ทองประสพ (ท่านมหา หึหึ) )

   
  • ปกรณ์ ทองประสพ

   29/07/2011 at 12:28 pm

   เชื่อว่าทุกคนเคยถึงยอดเขาบ​างอย่าง แต่คุณเคยมองลงมาไหม​ว่าคุณทำอะไร? ผ่านอะไรมาบ้าง?

    
  • ปกรณ์ ทองประสพ

   29/07/2011 at 12:28 pm

   เชื่อว่าทุกคนเคยถึงยอดเขาบ​างอย่าง แต่คุณเคยมองลงมาไหม​ว่าคุณทำอะไร? ผ่านอะไรมาบ้าง?

   สาระสำคัญของการปีนเขาไม่ใช่ให้ถึงยอด แต่อยู่ที่คุณเก็บทิวทัศน์ บรรยากาศดีๆ ที่พบเจอระหว่างทางได้หรือเ​ปล่า

    
 32. ออม(สุธาวิณี)

  24/07/2011 at 4:15 am

  อ.จีค่ะคือว่า..หนูดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่อ.จีให้ไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่มันมีบ้างอันที่หนูไม่สามารถดาวโหลดได้ หนูไท่ทราบว่ามันเป็นอะไร หนูก็มาลองดาวโหลดใหม่วันนี้ มันก็ยังไม่ได้ค่ะ(ขอโทษนะค่ะที่มาเปิดวันนี้ คอมเพิ่งซ่อมเสร็จ)

   
  • thongvieng

   24/07/2011 at 6:12 am

   อาจจะเป็นไฟล์ office 2007 หรือเปล่า แต่ เอ้..ครูว่าครูก็พยายาม save เป็น office 2003 ให้แล้ว เพราะว่าคอมพิวเตอร์ที่บ้านนักเรียนบางคนยังใช้ office 2003 อยู่ เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ถ้าโหลดไม่ได้ วันจันทร์ให้มาหาครูที่ห้อง แล้วก็นำไปถ่ายเอกสารได้มั้ย เดี๋ยวครูขอตรวจสอบดูแต่ละไฟล์ที่นำขึ้นไว้ให้อีกครั้งก็แล้วกัน เผื่อจะแก้ไขทัน และจะรีบนำขึ้นเว็บให้ใหม่ ไม่เป็นไรมั้ง ม.2 สอบวันอังคาร ยังทันน่ะ

    
 33. thongvieng

  23/07/2011 at 1:00 pm

  สำหรับนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจความหมายของ ความจริง กับ ข้อเท็จจริง และ ข้อคิดเห็น ครูได้นำสรุปในเรื่องดังกล่าวขึ้นไว้ให้แล้วนะคะ ไปอ่านดูนะ อ่านแล้วก็ลองหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาซักเรื่อง แล้วลองวิเคราะห์ดูว่า เรื่องที่นักเรียนอ่านนั้น ความจริงคืออะไร ข้อเท็จจริงคืออะไร และข้อคิดเห็นคืออะไร ถ้านักเรียนทำได้ ครูเชื่อว่านักเรียนก็ต้องทำข้อสอบได้แน่นอนค่ะ

   
 34. noppanut sanyawut

  23/07/2011 at 11:07 am

  คับ

   
 35. เวธนี สิทธิชัยกาญกุล

  23/07/2011 at 5:43 am

  สาธุ เอ๊ย สมพรปากค่ะอาจารย์ =]
  หนูจะตั้งใจสอบเป็นอย่างดีและคิดเดาอย่างมีหลักการค่ะ ^^
  หวังว่าข้อสอบจะง่ายนะค่ะ ^3^

   
 36. แวววรรณ์ แหไธสง

  22/07/2011 at 3:27 pm

  ขอแนะนำบทความดีๆจากหนังสือ “ล้มกี่ครั้งก็ยังลุกได้” ของ นายแทย์ติยะ ค่ะ

  .” ถ้าวันนี้คุณไม่ทุกข์ แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าความสุขมันเป็นแบบไหน?
  ชีวิตมองให้ทุกข์มันก็ทุกข์ มองให้สุขมันก็สุข
  มีงานทำ มีสองมือ มีสองเท้า กลัวอะไรนักหนากับโชคชะตา
  เคยมีคนบอกไว้ว่า…มองไปเห็นนำครึ่งแก้ว
  คุรจะมองว่าเหลือนำตั้งครึ่งแก้ว หรือมีนำแค่ครึ่งแก้ว?
  คุณจะมองให้มันเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขกับตัวเราเอง”

  คราวหน้าจะยกตัวอย่างประวัติบุคสำคัญของโลกมาให้เพื่อนๆได้อ่านกันว่าที่ผ่านมาชีวิตของพวกเขาต้องต่อสู้กับโขคชะตาอันแสนโหดร้ายแค่ไหน แต่ไม่กี่บรรทัดหรอกค่ะ

   
 37. thongvieng

  22/07/2011 at 3:27 pm

  ตอบเด็กหญิงแวววรรณ์ และนักเรียนชั้น ม.2 คนอื่น ๆ ด้วยจ้า หลังจากสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2554 แล้วเราจะเรียนเกี่ยวกับอยุธยา ครูก็จะนำเนื้อหาหรือรายละเอียดเกี่ยวกับอยุธยามาให้นักเรียนได้ศึกษากันอย่างแน่นอนค่ะ และก็จะมีแบบทดสอบให้ทำด้วย มีใบงานให้ทำด้วยค่ะ ตอนนี้ครูก็กำลังรวบรวมอยู่ หวังว่าการเรียนทางเว็บไซต์ของนักเรียนจะทำให้นักเรียนของครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น หรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่ดีกันทุกคนนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบ และตั้งใจทำข้อสอบให้ดี ทุกวิชานะค่ะ

   
 38. thongvieng

  22/07/2011 at 2:57 pm

  สวัสดีจ้า นักเรียน ม.2 ที่น่ารัก เป็นอย่างไรกันบ้าง กับการทำข้อสอบในรายวิชาอื่น ๆ ครูหวังว่านักเรียนคงจะทำข้อสอบได้คะแนนดีๆๆ กันนะจ๊ะ สำหรับวิชาประวัติศาสตร์ จะสอบวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 มีนักเรียนถามว่าข้อสอบจะออกมาลักษณะใด เดี๋ยวครูแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ จะได้เตรียมตัวได้ถูก
  ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 20 ข้อ (10 คะแนน)
  ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเติมข้อความสั้น ๆ จำนวน 10 ข้อ ( 5 คะแนน)
  ข้อสอบแบบอัตนัย (เขียนอธิบาย) จำนวน 2 ข้อ ( 5 คะแนน)
  รวม 20 คะแนน
  นักเรียนต้องพยายายามทำข้อสอบให้ได้นะคะ อย่าใช้วิธีเดา ขอให้ใช้ความคิด ใช้ความรู้ ตอบให้ถูกต้องที่สุด รายละเอียดจากในหนังสือนั้น บางครั้งทำให้นักเรียนอ่านไม่ค่อยเข้าใจ หรืออ่านไม่รู้เรื่อง ครูก็ได้หาข้อมูลมาขึ้นไว้ในเว็บให้แล้ว เพื่อให้นักเรียนได้อ่านง่าย ๆ ทำความเข้าใจได้ง่าย ๆ ความรู้ไม่ได้มีอยู่แต่ในเฉพาะห้อง ม.2 เท่านั้นนะ มีความรู้อยู่อีกตั้งหลายที่ อย่างในเว็บไซต์ประวัติศาสตร์ (ลิงค์ที่อยู่ด้านขวามือ) ก็มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ม.2 เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อื่น ๆ เกี่ยวกับกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ หากนักเรียนเข้าไปอ่านดูบ้างก็จะได้ความรู้มากมาย บางเว็บไซต์สรุปเนื้อหาอย่างคร่าว ๆ แต่มีความหมายที่ชัดเจน อ่านง่าย ทำให้นักเรียนจำง่ายด้วย
  ตัวอย่างข้อสอบ
  ปรนัยชนิดเติมคำ เช่น การปกครองในสมัยอยุธยา เป็นการปกครองแบบใด…………………………..
  ถ้านักเรียนรู้คำตอบนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปได้เลย
  **** ส่วนมีนักเรียนถามว่าความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เป็นอย่างไร เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำมาขึ้นเว็บไว้ให้นะคะ ***

   
 39. แวววรรณ์ แหไธสง

  22/07/2011 at 2:53 pm

  เรียนเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยาครั้งหน้า
  อาจารย์จีพอจะแนะนำเว็บไซต์ที่มีแบบทดสอบมั้ยคะ
  วันที่ 26 นี้หนูจะตั้งใจสอบวิชาที่เหลือให้เต็มที่ค่ะ สู้ๆ
  หนูจะไม่บอกหรอกค่ะว่าเว็บอาจารย์สวยมั้ย ( ก็เพื่อนๆก็ตอบแทนหมดแล้วนี่คะ)

   
 40. ปพิชญา สมัครการไถ

  22/07/2011 at 11:10 am

  อาจารย์จีค่ะ หนูอยากได้แนวข้อสอบค่ะว่าออกเรื่องอะไรบ้างแล้วเป็นปรนัยหรืออัตนัยค่ะ
  ^^

   
 41. ด.ญ.มาริษา หยู

  22/07/2011 at 11:00 am

  สวัสดึค่ะ อ.จีรพร

   
 42. pearploy khwanboon

  22/07/2011 at 9:31 am

  หนูชอบ webอาจจารย์จีจังเลย

   
 43. Zorawit Therdkiattikoon

  22/07/2011 at 8:32 am

  เว็บอาจารย์ สวยจัง

   
 44. ด.ญ.ธนภรณ์ อ่อนน้อม

  22/07/2011 at 6:26 am

  อาจารย์หนูไม่เข้าใจเรื่องความจริงกับข้อเท็จจริงเลยค่ะ

   
 45. จิราภรณื แก้วผดุง

  22/07/2011 at 6:00 am

  วันที่ 26 สอบวิชาประวัติศาสตร์ของ อ.จี

   
 46. เวธนี สิทธิชัยกาญกุล

  22/07/2011 at 2:29 am

  อาทิตย์หน้าก็สอบวิชาอาจารย์แล้วนะค่ะ

   
 47. ด.ญ.ปัญจรัตน์ ภัทรธนไพบูลย์

  21/07/2011 at 12:53 pm

  สวัสดีค่ะอาจารย์จี

   
 48. Paveenuch Soprathum

  18/07/2011 at 5:32 am

  เว็บอาจารย์ดีจังเลยค่า
  สวยมากๆด้วย ^^”

   
 49. ปกรณ์ ทองประสพ

  17/07/2011 at 4:53 pm

  อาจารย์ ความจริงกับข้อเท็จจริงต่างกันตรงที่
  ข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแยกแยะใช่ไหม
  ส่วนความจริงคือสิ่งที่เราแยกแยะมาจากข้อเท็จจริง ใช่หรือเปล่าครับ

   
 50. Aiya Bhavita

  17/07/2011 at 11:29 am

  ขอบคุณอ.จีมากค่ะ สำหรับเนื้อหาอ่านสอบ(_ _)

   
 51. วิมลสิริ ทางธนกุล

  17/07/2011 at 8:12 am

  อ.จี อยากได้เรื่องความจริงกับข้อเท็จจริง อ.ช่วยเอามาลงไว้ให้หน่อยนะคะ
  อ่านในหนังสือไม่ค่อยเข้าใจเลยคะ ขอบคุณคะ

   
 52. ด.ญ.อัชฌมาภรณ์ ทองเปลว

  16/07/2011 at 3:33 pm

  หวัดดีค่ะ
  อยากได้พรก่อนสอบ
  จากอาจารย์มากค่ะ

   
 53. บุษยาภรณ์ บุญเกตุ

  16/07/2011 at 12:54 pm

  เว็บใหม่ ส วย ค่ะๆ

   
 54. woramun

  16/07/2011 at 11:59 am

  อ.จีครับหน้าเว็บไซต์เขียนช่วงเป็นช่วน ครับ

   
 55. ด.ญ.กานต์ธีรา เฟื่องอิ่ม

  15/07/2011 at 3:44 pm

  อ.จีรพรคะ หนูอยากให้อ.เอาเรื่อความจริงกับข้อเท็จจริงลงอ่ะค่ะ หนูอ่านในหนังสือแล้วไม่เข้าใจช่วยเอาลงให้หน่อยนะคะ

   
 56. Patchatira Jiranat

  14/07/2011 at 4:13 pm

  สวัสดีค่ะ ทุกๆคน พราวเพิ่งเข้ามาครั้งแรก แต่ต่อไปจะเข้ามาบ่อยๆนะคะ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่า.

   
 57. จินต์จุฑา โตสิงห์

  14/07/2011 at 3:59 pm

  สู้ๆนะทุกคน(^-^)

   
 58. FpC: pattharawadee

  14/07/2011 at 3:23 pm

  เว็บสวยน่าสนใจมากเลยค่ะ
  และก้อยังมีอารัยให้ดูมากกว่าในบทเรียนด้วย(คลายเครียดก้อมี^w^)

   
 59. thongvieng

  14/07/2011 at 2:17 pm

  สวัสดีจ้า นักเรียนชั้น ม.2 ทุกคน วันหยุดนี้เตรียมตัวไปทำบุญกันที่ใหนจ๊ะ อย่าลืมเอาบุญมาฝากกันด้วยนะ ส่วนครูก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเช่นกัน คงไม่ได้เข้ามาทักทายกับนักเรียนในช่วงนี้นะ จะกลับมาก็วันจันทร์ ที่ 18 ก.ค. รอกันบ้างก็แล้วกันนะ ส่วนแนวข้อสอบก็ไม่ยากเท่าไหร่ คำถามก็จะเป็นไปตามจุดประสงค์ในหนังสือเรียนนั้แหละ ไม่ยากน่ะ…..เชื่อว่า ม.2 ทุกคนต้องทำได้ (ถ้าอ่านหนังสือนะ)

   
  • nareekaen chanthararphoom

   14/07/2011 at 5:29 pm

   ขอสอบยากมากไหมค่ะT^T

    
  • nareekaen chanthararphoom

   18/07/2011 at 3:01 am

   งั้น…ถ้านู๋ขี้เกียจ ก้อคงทำไม่ได้สินะค่ะ

    
 60. Rattawan Yutithum

  14/07/2011 at 1:34 pm

  สู้ๆนะใกล้สอบแล้ว อ่านหนังสือด้วยนะ

   
 61. ด.ญ.ณัฏฐณิชา เรือนทอง 2/2

  14/07/2011 at 1:32 pm

  อ.จี ดีกว่าอันเก่าอีก ชอบ!!!สวยดี

   
 62. ด.ญ.ธันย์ชนก ภูสีน้ำ

  14/07/2011 at 1:25 pm

  เว็บใหม่สวยมากมาย 😀

   
 63. ปกรณ์ ทองประสพ

  14/07/2011 at 1:11 pm

  เพื่อนๆทั้งหลายช่วงนี้เป็นไปได้อย่าเล่นเกมนะอ่านหนังสือกันก่อน อ่านจนเข้าใจ แล้วค่อยไปเล่นก็ได้
  ก่อนอ่านก็ทำสมาธิกันก่อน ด้วยละจะได้จำได้ดีขึ้น
  ด้วยความปราถนาดีจาก 2/2

   
 64. คณาพงศ์ ปิงเอง

  14/07/2011 at 12:57 pm

  ดีคับ อ.จี ยังส่งสมุดทันอยุป่ะคับคือผมยังไม่ได้ส่งเลยอะคับ

   
 65. กลางใจ ภาตะนันท์

  14/07/2011 at 12:10 pm

  สวัสดีค่ะอาจารย์จี
  เว็บนี้สวยดีนะคะ อ่านง่ายด้วย เวลาจะหาอะไรก้อสะดวก ^^

   
 66. Wannaporn Janpartruk

  14/07/2011 at 10:43 am

  อาจารย์จีรพรออกข้อสอบแนวไหน?ค่ะ

   
 67. ด.ญ.แพรพลอย ขวัญบุญ

  14/07/2011 at 10:03 am

  เว็บอ.สวยจังเลยค่ะ
  หนูชอบมากๆ

   
 68. อนาวิล สุขานนท์

  12/07/2011 at 1:09 pm

  สวัดดีครับอาจารย์จี

   
 69. ออมสุธาวิณี

  12/07/2011 at 1:33 am

  ครับผม

   
 70. ด.ญ.ชนากานต์ ลิ้มตระกูลธงชัย

  12/07/2011 at 1:32 am

  อ.จีคะ หนูอยากได้สรุปอ่ะค่ะ อ.เอาลงเว็บให้หน่อยได้ไหมคะ

   
 71. สุธาวิณี

  12/07/2011 at 1:30 am

  รับทราบครับผม

   
 72. รวิสรา นาบำรุง

  11/07/2011 at 12:54 pm

  เว็บอาจารย์สวยจังเลย

   
 73. thongvieng

  10/07/2011 at 7:30 am

  ตอบเด็กหญิงสุธาวิณีค่ะ ครูได้แจ้งไว้ว่าจะนำสรุปมาขึ้นไว้ให้นักเรียนได้อ่านในเว็บใช่มั้ยจ๊ะ เพื่อให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจง่าย ๆ นั้น รับรองว่านักเรียนได้อ่านก่อนสอบแน่นอน ตอนนี้กำลังดำเนินการ มีงานเข้าหลายอย่างครูก็เลยยังทำไม่เสร็จ ยังไงก็เข้ามาในเว็บบ่อย ๆ ละกันนะจ๊ะ

   
  • สุธาวิณี

   12/07/2011 at 1:32 am

   เห็นแจ้ง เข้าใจจริงค่ะ

    
 74. สุธาวิณี เจริญผลดี

  10/07/2011 at 4:54 am

  อาจารย์จีค่ะแล้วที่อ.จีบอกว่าจะมีสรุปหนูไม่เห็นเลยค่ะ

   
 75. ด.ญ.จินต์จุฑา โตสิงห์

  10/07/2011 at 4:40 am

  อาจารย์จีหนูอยากได้คะแนนบ้างอ่ะT^T

   
 76. สุธาวิณี เจริญผลดี

  10/07/2011 at 4:16 am

  สวยเวอร์ สวยอลังการงานสร้าง สุดจะบรรยายค่ะ

   
 77. ด.ญ.จินต์จุฑา โตสิงห์

  10/07/2011 at 4:04 am

  สวัสดีค่ะ

   
 78. ด.ญ.กานต์ธีรา เฟื่องอิ่ม

  09/07/2011 at 4:11 pm

  มาทักทายตอนดึกๆค่ะ
  เว็บสวยใหม่สวยดีนะคะอ.จีรพร

   
 79. นรีกานต์ จันทรภูมิ

  09/07/2011 at 3:36 pm

  นรีกานต์ รับทราบข่าวค่ะ

   
 80. thongvieng

  09/07/2011 at 3:05 pm

  ดีใจจังเลย ที่มีนักเรียนให้ความสนใจกับเว็บของครูจีด้วย ถ้าจะให้ดีกว่านี้ต้องคลิกเข้ามาดูบ่อย ๆ นะคะ เข้ามาอ่าน มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ตอนนี้ครูก็กำลังดำเนินการจัดทำใบความรู้ ใบงาน เพื่อให้นักเรียนเข้ามาทำงานในเว็บ จะเสร็จเมื่อไหร่ ก็ลองเข้ามาดูกันนะ วันจันทร์นี้ ฝากบอกนักเรียน ม.2/6 ว่า คาบ 2 ก็ให้เรียนวิชาสังคมศึกษา ของครูนิภา เช่นเดิมนะคะ ครูไม่ได้แลกคาบแล้ว สัปดาห์หน้าอยู่โรงเรียนไม่ไปใหนแล้ว จะอยู่สรุปความรู้ให้นักเรียนก่อนสอบกลางภาคค่ะ

   
 81. ด.ญ.อัชฌมาภรณ์ ทองเปลว

  09/07/2011 at 2:29 pm

  สวัสดีค่ะ เข้ามาเป็นคนที่สองเลย
  ม.2/5 ค่ะ

   
 82. Pithawat Panyo

  09/07/2011 at 7:10 am

  มีเว็บใหม่แล้ว ใช้ง่ายกว่าอันเก่าเยอะเลย^^

   
 83. ปกรณ์ ทองประสพ

  09/07/2011 at 1:56 am

  เว็บนี้มันชั่งสวยงามอะไรเช่นนี้ มันคือศิลปะโดยแท้จริงหลอหลอมรวมกับประวัติศาสตร์ได้อย่างลงตัว

   
 84. เวธนี สิทธิชัยกาญกุล

  08/07/2011 at 11:15 am

  เว็บนี้ดูมีสีสีนดีค่ะ

   
 85. ด.ญ.เวธนี สิทธิชัยกาญกุล

  08/07/2011 at 11:14 am

  เว็บใหม่สวยดีนะค่ะอาจารย์

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: