RSS

ห้องเรียน ม.1

สวัสดี4

ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559

           สำหรับในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 255  ครูได้สร้างห้องเรียนในแอพพลิเคชั่น line โดยแยกเป็นห้องเรียน ชั้น ม.1/1 ถึง ม.1/4  นักเรียนทุกคนจะต้องเข้ากลุ่มห้องเรียน ฉะนั้น การมอบหมายงานหรือภาระกิจงาน ให้นักเรียนเข้าไปศึกษา และทำใบงานได้จากโน๊ต ใน line ที่ครูได้ตั้งหัวข้อขึ้นมาแล้ว ซึ่งบางหัวข้อให้นักเรียนส่งงานได้ทางไลน์ โดยการถ่ายภาพและส่งเข้าไปในโน๊ต ซึ่งจะเป็นหลักฐานสำคัญในการส่งงานของนักเรียน   อีกทั้งครูได้นำสื่อการเรียนประวัติศาสตร์ จากแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ นำมาลิงค์ไว้ให้  ซึ่งนักเรียนสามารถติดตามการเรียนการสอนได้ในไลน์ประวัติศาสตร์ ของแต่ละห้องเรียนได้ตลอดเวลา นะคะ

messaging-app-line-now-has-330-million-registered-users

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

           สำหรับในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ครูขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับภาระงาน ที่นักเรียนต้องดำเนินการ  ซึ่งจะมีคะแนนเก็บรวม  50  คะแนน รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้นะคะ

ประเมินจากงานหรือภาระงานที่มอบหมาย

       >>>  สื่อการเรียนการสอน  เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย  นักเรียนสามารถเปิดอ่านจากเว็บ ที่อยู่ด้านข้างเว็บได้เลย ซึ่งครูจะลิงค์ไปยังเว็บที่เขาจัดทำขึ้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  และขอเพิ่มเติมในเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวกับสุโขทัย  นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

         >>> โครงการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนสามารถดาวน์โหลดข้อมูลนี้ เพื่อไว้ศึกษาและเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนนะคะ  จะได้วางแผนให้กับตัวเองได้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง กับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ และมีงานอะไรบ้างที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งในแผนฉบับย่อได้บอกรายละเอียดไว้หมดแล้ว ทั้งก่อนสอบกลางภาค  และสอบปลายภาค  ให้นักเรียนคลิกที่นี่ได้เลยค่ะ

ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

This slideshow requires JavaScript.

ห้อง ม.1/3

*********************************************************************************************************

     ใบงานนักเรียนชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

          >> แผ่นพับให้คลิกที่นี่ค่ะ

          >> งานในสมุดให้คลิกที่นี่ค่ะ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

สวัสดีนักเรียนชั้น ม.1 ที่น่ารักทุกคน  สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  เราจะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนั้น  ครูก็ได้ชี้แจงในคาบปฐมนิเทศ ในห้องเรียนไปแล้วนั้น   ครูได้นำโครงการสอน / จุดประสงค์การเรียนรู้ / การประเมินผลการเรียนรู้ / ภาระงานและชิ้นงาน ขึ้นเว็บไว้ให้แล้ว  นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไปไว้อ่าน หรือไว้สำหรับเตรียมตัวในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 (ส21103) ได้เลยนะคะ    “ดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ”

Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..Q..

สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ครูได้นำโครงการสอน / จุดประสงค์การเรียนรู้ / การประเมินผลการเรียนรู้ / ภาระงานและชิ้นงาน ขึ้นเว็บไว้ให้แล้ว  นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไปไว้อ่าน หรือไว้สำหรับเตรียมตัวในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 ได้เลยนะคะ    “ดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ”

           งานกลุ่ม และงานเดี่ยว  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

งานกลุ่ม

          วันที่ 29 พฤษภาคม 2556  ให้นักเรียนทำการบ้าน (งานเดี่ยว)  โดยเขียนลงในสมุดวิชาประวัติศาสตร์  ส่งในสัปดาห์ถัดไปนะคะ  รายละเอียดตามนี้นะคะ  ดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ

รูปภาพ1

เนื้อหาที่นักเรียนต้องเรียนและใช้สอบหลังกลางภาคเรียนที่ 2/2555

          – อาณาจักรสุโขทัย  เข้าไปศึกษาบทเรียนได้จากเว็บ  “ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอดีตจนถึงสุโขทัย”  (คลิกที่นี่)

          – การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย สมัยสุโขทัย  คลิกที่นี่

           ตัวอย่างเว็บที่เกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัย  คลิกที่เว็บนี้ได้เลยค่ะ “หลักฐานทางประวัติศาสตร์”  , “ความเป็นมาของอาณาจักรสุโขทัย”,  “ความเจริญด้านการเมือง” , “ความเจริญด้านเศรษฐกิจ” “ความเจริญด้านสังคมและวัฒนธรรม” , “ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ” , “พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย”   , “การเสื่อมอำนาจของสุโขทัย”

          งานกลุ่ม ชิ้นที่ 2  กำหนดส่งสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556  ให้นักเรียนดาวน์โหลดไฟล์ใบงานได้ที่นี่ค่ะ  ดาวน์โหลดงาน

          งานกลุ่ม ชิ้นที่ 2   มีนักเรียนที่นำงานมาส่งเป็นกลุ่มแรก  คือ ห้อง ม.1/2  มีสมาชิกกลุ่มดังนี้  1.ด.ช.คมน์พิสิฐ  อุนนาภิรักษ์  2.ด.ญ.ธีราภรณ์  อมาตยกุล  3.ด.ญ.พัชรธัญ  ภัทรเวสสกุล  4.ด.ญ.ภัทราภรณ์  กิจสวัสดิ์   ครูขอชื่นชมในความรับผิดชอบ และการทำงานที่นักเรียนทำมา  ซึ่งถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ที่ครูได้แจ้งให้ทราบในห้องเรียน  ขอชมว่า  ดีมากค่ะ  ครูก็เลยนำชิ้นงานที่นักเรียนทำมาให้เพื่อน ๆ ได้ดูและนำไปเป็นตัวอย่างกันนะคะ  สำหรับนักเรียนกลุ่มอื่นที่ยังไม่ได้ส่งก็ขอให้รีบดำเนินการนะคะ ส่งก่อนก็ได้นำเสนอก่อน เสร็จก่อนก็มีเวลาเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบปลายภาค  รีบ ๆ นะคะ แต่ก็ไม่ต้องเร่งมาก  เดี๋ยวหกล้ม

ผลงานนักเรียน ม.1-2

ผลงานของนักเรียน ม.1/1 และ 1/4  ได้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ไปเพียบเลยนะ…

รูปภาพ

ผลงานนักเรียน ม.1  ค่ะ  (จำไม่ได้ว่าเป็นห้องไหนบ้าง ลองทายดูนะว่าเป็นของกลุ่มไหน แต่ทำได้ดีมาก ๆ เช่นกันค่ะ)

IMG_3179

IMG_3182

เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555

     – หน่วยที่ 2  วิธีการทางประวัติศาสตร์

     – หน่วยที่ 5  พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

         อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม   คลิกที่รายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ

          –  วิธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์

          –  สรุปหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์

          –  พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     – หน่วยที่ 6  แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แจ้งติดตามงานนักเรียน ( 14 มีนาคม 2555 )

สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะ

          ปิดเทอมแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะ บางคนก็ไปเรียนพิเศษ บางคนก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงาน บางคนก็นอนอยู่บ้านเฉย ๆ แต่มีอีกหลาย ๆ คนที่ยังส่งงานไม่ครบ ต้องมาติดตามงาน มาส่งงานกัน  ครูก็ขอเอาใจช่วยนะคะ ให้นักเรียนรีบดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้  (12-16 มีนาคม 2555 )เพราะคุณครูจะต้องส่งคะแนนที่ฝ่ายวิชาการ เพื่อออกผลการเรียนให้นักเรียน  สำหรับนักเรียนที่ค้างงานของวิชาประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้น ม.1  ม.2  และ ม.3  ถ้านักเรียนไม่สะดวกหรือไม่สามารถเดินทางมาส่งงานกับครูที่โรงเรียนได้  ก็ให้ส่งทางอีเมล์ก็ได้นะ  ด่วนที่สุดนะคะ

อีเมล์   kitty-jee2007@hotmail.com   หรือ

jeeraporn229@gmail.com

หมายเหตุ  นักเรียนที่ไม่มาดำเนินการติดตามงาน หรือส่งงานให้ครบ ภายในกำหนด (วันที่ 16 มีนาคม 2555)  ครูก็จะส่งผลการเรียนของนักเรียนให้กับฝ่ายวิชาการ โดยให้ผลการเรียนเป็น  ” ร “  ไว้ก่อน  เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2555 ก็ให้นักเรียนมาดำเนินการแก้ ” ร “ ให้เรียบร้อยนะคะ

 

ข้อความถึงนักเรียน (วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555)

          สวัสดีจ้านักเรียนที่น่ารักทุกคน  ช่วงนี้นักเรียนคงจะไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาทักทายครูในเว็บ ก็เพราะว่าต้องเครียร์งาน สะสางงาน ติดตามงาน ที่ต้องส่งในแต่รายวิชาให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาค  ครูขอเอาใจช่วยให้นักเรียนของครูทุกคน ทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่มีติดค้าง คือจะได้ไม่ต้องมี “ร” ไปติดอยู่ในใบแสดงผลการเรียน ขอให้นักเรียนตั้งใจและพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ  สัปดาห์หน้าก็จะสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554 กันแล้ว ตอนนี้เตรียมพร้อมกันหรือยัง  เตรียมตัวถึงไหนกันแล้ว บางคนยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยใช่หรือไม่?…ควรจะเริ่มได้แล้วนะคะ

          สำหรับวิชาประวัติศาสตร์ไทย ของ ม.1  ครูก็ได้พูดสรุปไปบ้างแล้วทั้งหมดทุกหัวข้อที่เรียน  แต่ถ้านักเรียนคนใดยังไม่เข้าใจ หรือไม่ชอบอ่านหนังสือ ครูก็แนะนำว่าอ่านในเว็บไซต์ของครูก็ได้ ครูได้นำเว็บลิงค์ต่าง ๆ ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาลิงค์ไว้ให้ (ด้านขวามือของหน้าเว็บ)  ลองคลิกเข้าไปดู บางเว็บก็จะมีเนื้อหาให้ศึกษา มีแบบทดสอบให้ได้ลองทำกัน เผื่อจะเป็นแนวทางในการทำข้อสอบ  อีกทั้งยังเป็นความรู้เพิ่มเติม เพราะบางหัวข้อครูอาจจะพูดรายละเอียดไม่หมด หรืออธิบายไม่ครอบคลุม นักเรียนก็เข้ามาอ่านในเว็บเพิ่มเติมก็ได้นะคะ

          ตัวอย่างเว็บที่เกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัย  คลิกที่เว็บนี้ได้เลยค่ะ “หลักฐานทางประวัติศาสตร์”  , “ความเป็นมาของอาณาจักรสุโขทัย”,  “ความเจริญด้านการเมือง” , “ความเจริญด้านเศรษฐกิจ” , “ความเจริญด้านสังคมและวัฒนธรรม” , “ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ” , “พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย”   , “การเสื่อมอำนาจของสุโขทัย”

ข้อความถึงนักเรียน (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555)

          สวัสดีนักเรียนชั้น ม.1 ที่น่ารัก น่าคิดถึงจ้า  ครูก็หายเงียบไปนาน ไม่ได้เข้ามาทักทายในเว็บเลย ช่วงนี้ยุ่งจริง ๆ ต้องบอกว่าเทอมนี้ซิ ยุ่งจริง ๆ เลยจ้า แต่ก็ไม่ลืมที่จะเข้ามาทักทายนักเรียนหรอกนะคะ  วันนี้นักเรียนเตรียมตัวพร้อมหรือยังสำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554  ใครที่รู้ตัวว่ายังไม่ได้ส่งงาน (วิชาต่าง ๆ ) ใครที่ยังมีพฤติกรรมเฉื่อย ๆ ก็เร่งสปีดตัวเองได้แล้วนะคะ เหลือเวลาอีกสองสัปดาห์เท่านั้นนะคะ นักเรียนก็จะสอบปลายภาคแล้ว  ตั้งใจทำคะแนนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีนะคะ  คุณพ่อคุณแม่จะได้มีกำลังใจ และภาคภูมิใจในผลคะแนนของลูก

          วันนี้มาตามสัญญาค่ะ ครูบอกว่าจะนำ Power point มาให้นักเรียนได้โหลดไปอ่านกัน เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการไปอ่านหนังสือสอบ วันนี้นำมาให้แล้วค่ะ โหลดได้เลยนะคะ

          อาณาจักรสุโขทัย 1  และ อาณาจักรสุโขทัย 2   

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

          สวัสดีนักเรียนชั้น ม.1 ที่น่ารักทุกคน  สำหรับในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  จากสภาวะน้ำท่วมโรงเรียน และพื้นที่ทั้งจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร  ทำให้การเปิดภาคเรียนของเราไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ฉะนั้นในช่วงที่โรงเรียนยังไม่เปิดภาคเรียน ครูก็ได้จัดเตรียมเนื้อหาของวิชาประวัติศาสตร์ไทย 2   ซึ่งเราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาของอาณาจักรต่างๆในดินแดนประเทศไทยสมัยก่อนสมัยสุโขทัย และศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย  ด้านการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม

          ในภาคเรียนนี้ครูจะนำเนื้อหาและใบงานขึ้นไว้ให้  ให้นักเรียนเข้าไปศึกษารายละเอียด ข้อมูลความรู้ในเรื่องที่เราเรียน และทำใบงานตามที่ครูแจ้ง และส่งตามกำหนดตามที่ครูแจ้ง  ใบงานบางเรื่องอาจจะต้องนำมาส่งที่โรงเรียนช่วงเปิดภาคเรียน  ใบงานบางเรื่องนักเรียนอาจจะต้องทำเองที่บ้านแล้วส่งมาให้ครูทางอีเมล์นี้  jeeraporn229@gmail.com

          >> ประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

          >> อาณาจักรโบราณในภาคต่าง ๆ ในดินแดนไทย

          >> เนื้อหาที่ใช้สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณที่เกิดขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย ในภาคต่าง ๆ ในดินแดนไทย ซึ่งครูได้นำรายละเอียดขึ้นไว้ให้อ่านก่อนหน้านี้แล้ว (คลิกดูที่ด้านบนข้อความนี้)  ครูก็เลยนำลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องและมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว มาให้ศึกษากันค่ะ แต่ในลิงค์นี้อาจจะมีไม่ครบทุกอาณาจักรนะคะ  คลิกที่นี่ได้เลยค่ะ

>> อาณาจักรโบราณทางภาคเหนือ

>> อาณาจักรโบราณทางภาคกลาง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

          สวัสดี นักเรียนชั้น ม.1 ที่น่ารักทุกคน  สำหรับในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  วิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 (ส21103)  เราเรียนในเรื่องอะไรกันนักเรียนคงจะทราบกันแล้วจากประมวลการสอนที่ครูได้นำมาขึ้นเว็บไว้ให้แล้ว  ส่วนเนื้อหาต่าง ๆ ครูก็ได้นำมาขึ้นเว็บไว้ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ นักเรียนชั้น ม.1 ทุกคนต้องเข้ามาศึกษาเนื้อหาและใบงานทางเว็บไซต์นี้ เพราะว่าเนื้อหาบางส่วนครูไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้ทั้งหมด  จึงให้นักเรียนเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บนี้  พร้อมทั้งสร้างกระบวนการสืบเสาะหาความรู้อื่น ๆ ได้จากเว็บนี้

ประมวลการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย1 ภาคเรียนที่ 1-2554

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

บทที่ 1 การนับเวลาทางประวัติศาสตร์ 1. การแบ่งยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ บทที่ 2 การเทียบศักราช 2. การนับและเทียบศักราช 3. เรียนรู้เรื่องช่วงเวลา  >  การแบ่งช่วงเวลาเป็น ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ

4. การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 5. เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 6. การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ตามแบบสากล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

บทที่ 3  ยุคก่อนประวัติศาสตร์     1. เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์โดยใช้เครื่องมือเครื่องใช้                 – ยุคหิน                 – ยุคโลหะ       2. เกณฑ์การพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต                  – สังคมการล่า                  – สังคมเกษตรกรรม                  – สังคมเมือง

หลังจากการประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2554  เรื่องที่นักเรียนจะต้องเรียนต่อไปคือ (นำเม้าท์ไปคลิกที่ตัวอักษรสีแดง ระบบจะลิงค์ไปยังเนื้อหาส่วนนั้น)

อ่านเนื้อหาสอบปลายภาค 1/2554 ให้อ่านจากเรื่องที่แจ้งต่อไปนี้นะจ๊ะ (หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

บทที่ 5  ความหมายและความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  – ความหมายและความสำคัญ – การจำแนกหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์     > แบ่งตามลักษณะ จำแนกออกเป็น – ลายลักษณ์อักษร – ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  > แบ่งตามความสำคัญ จำแนกออกเป็น – หลักฐานชั้นต้น – หลักฐานชั้นรอง บทที่ 6  ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์      > หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร – จารึก – ตำนาน – พงศวดาร – จดหมายเหตุ – เอกสารทางราชการ บันทึกต่างๆ  ฯลฯ   > หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร– หลักฐานทางโบราณคดี – หลักฐานทางศิลปกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  วิธีการทางประวัติศาสตร์

บทที่ 7 วิธีการทางประวัติศาสตร์  – ความหมาย – ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ บทที่ 8  การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในชีวิตประจำวัน    > โครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น– วิธีการรูปแบบ – ขั้นตอนการทำโครงการ

>> คะแนนสอบกลางภาค ให้นักเรียนคลิกเข้าไปดูของห้องตัวเองเท่านั้น  นักเรียนที่ได้คะแนน  *12  ให้ไปติดต่อกับอาจารย์จีรพร  ทองเวียง ภายในวันที่  16-19 สิงหาคม 2554

     คะแนนสอบห้อง  ม.1/1  บันทึกคะแนน ม.1 ภาคเรียนที่ 1-2554 (ห้อง 1)

     คะแนนสอบห้อง ม.1/2  บันทึกคะแนน ม.1 ภาคเรียนที่ 1-2554 (ห้อง 2)

     คะแนนสอบห้อง ม.1/3  บันทึกคะแนน ม.1 ภาคเรียนที่ 1-2554 (ห้อง 3)

     คะแนนสอบห้อง ม.1/4  บันทึกคะแนน ม.1 ภาคเรียนที่ 1-2554 (ห้อง 4)

>..< สอบปลายภาค***

       เรื่องที่สอบ คือ วิธีการทางประวัติศาสตร์ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์

          > อ่านเพื่อเตรียมสอบ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย

Advertisements
 

144 responses to “ห้องเรียน ม.1

 1. oumoam2555

  12/06/2015 at 1:36 pm

  👉ครูคะ👈 มีตัวอย่างเส้นเวลาสมัยกรุงสุโขทัยป่าวคะ..😊

   
  • thongvieng

   12/06/2015 at 1:57 pm

   สวัสดีค่ะ..ตอบเรื่องเส้นเวลา คือว่า ตัวอย่างในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์มีนะจ๊ะ แต่ครูจำไม่ได้ว่าอยู่หน้าที่เท่าไร ลองถามเพื่อนดูก็ได้นะ ครูอยู่ที่บ้าน ไม่ได้หยิบหนังสือเรีนมาด้วยก็เลยจำไม่ได้ว่าหน้าที่เท่าไร

    
 2. บุณยวีร์ 1/1

  21/09/2014 at 4:07 am

  คุณครูคะ ช่วยบอกคะแนนม.1 ปีนี้ด้วยซิคะ ขอบคุณค่ะ

   
  • thongvieng

   01/10/2014 at 1:19 am

   ตอนนี้ครูกำลังติดตามงานนักเรียนที่ยังไม่ส่งงาน และส่งงานไม่ครบ คะแนนก็เลยยังรวมไม่ได้ ตอนนี้เร่งทำคะแนนอยู่นะจ้ะ ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครูจะบอกนะจ๊ะ

    
 3. เดียว 1/1

  14/03/2013 at 12:29 pm

  อาจารย์ย้ายมาสอน ม.2 สิครับ

   
 4. พัชรธัญ ภัทรเวสสกุล ม.1/2

  02/03/2013 at 3:57 am

  อาจารย์คะ คือแต่ละตราที่ประทับอยู่บนเงินพดด้วงคือหมายถึงค่าของเงินพดด้วงหรือคะ

   
 5. ศิริลักษณ์ 1/1 แพร

  24/02/2013 at 2:31 pm

  อ.จีคะ แล้วที่ตกลงอาณาจักรโบราณหนูต้องทำใหม่มั้ยคะ?ถ้าอาจารย์หาไม่เจอ อาณาจักรภาคใต้ กลุ่มเดียวกับผักบุ้งค่ะ

   
  • thongvieng

   24/02/2013 at 3:35 pm

   ไว้พรุ่งนี้จะให้คำตอบนะจ๊ะ แต่ครูว่าไม่น่าจะต้องทำใหม่ ถ้าเราส่งแล้วก็น่านะอยู่ในรถครูนี่แหละ พรุ่งนี้ครูกำลังรวบรวมคะแนน

    
  • thongvieng

   25/02/2013 at 11:33 am

   ครูหางานกลุ่มของผักบุ้ง หาทั้งที่ทำงาน ทั้งที่บ้าน ทั้งในรถ ปรากฏว่าหาไม่พบ แน่ใจหรือเปล่าว่าได้เอามาส่งครูแล้ว ลองตรวจสอบดูอีกครั้งว่าลืมไว้ที่หอพักหรือเปล่า แล้วเอามาส่งนะคะ

    
 6. อชิรญาณ์ งาเจือ 1/4

  20/02/2013 at 12:19 pm

  อาจารย์จีค้าาา อย่าลืมสมุดห้องหนูนะค่ะ^^

   
  • thongvieng

   20/02/2013 at 12:23 pm

   ไม่ลืมแน่นอนค่ะ…สัปดาห์หน้า ได้คืนแน่ พร้อมคะแนน (ถ้าในสมุดมีงานครบนะ)

    
 7. ด.ช.อิทธิพันธ์ มั่นคง เดียว

  20/02/2013 at 6:28 am

  ีกว่าอาจารย์ครับ คือผมจะถามว่า……………ถามตรงเลยดีกว่า

   
  • ด.ช.อิทธิพันธ์ มั่นคง เดียว

   20/02/2013 at 6:30 am

   คือว่างานสมุดอีก 2 – 3 คะแนนจะเก็บตอนไหนเหรอครับ

    
  • thongvieng

   20/02/2013 at 12:24 pm

   คือว่างานในสมุดก็มีหลายอย่างนะ….คะแนนคงไม่ 2-3 หรอก น่าจะประมาณ 5 คะแนน เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะรีบเครียร์ให้หมดเลยจ้า….

    
 8. พัชรธัญ ภัทรเวสสกุล ม.1/2

  16/02/2013 at 1:32 am

  อาจารย์คะ งานกลุ่มชิ้นที่ 2 นี้ส่งวันสุดท้ายวันไหนหรือคะ แล้วสอบปลายภาคจะออกข้อสอบสรุปตั้งแต่ที่เรียนในหน่วยก่อนๆไหมดะ หรือว่าสอบอาณาจักรสุโขทัยอย่างเดียวคะอาจารย์

   
  • thongvieng

   28/02/2013 at 9:52 am

   สมัยอาณาจักรสุโขทัย
   อาณาจักรสุโขทัยมีอำนาจและพัฒนาบ้านเมืองจนเจริญถึงขีดสุดในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีการขยายอาณาเขตลงไปทางใต้จนตลอดแหลมมลายู รวมทั้งมีการผลิตถ้วยชาม และเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามและมีคุณภาพ เรียกว่า “สังคโลก” ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของสุโขทัย การค้าขายในอาณาจักรสุโขทัยพบว่ามีการใช้สื่อกลางการแลกเปลี่ยนรูปแบบต่าง ๆ แต่สื่อกลางการแลกเปลี่ยนที่เป็นเอกลักษณ์ คือ “เงินพดด้วง” ซึ่งนับเป็นเงินตราไทยโดยแท้และใช้แลกเปลี่ยนหมุนเวียนมายาวนานกว่า 600 ปี พดด้วงที่ใช้ในรัชสมัยนี้มีลักษณะเป็นก้อนกลม ทำด้วยโลหะเงิน ปลายขางอเข้าหากันเป็นปลายแหลม มีรูขนาดใหญ่ระหว่างขา มีตราประทับเพื่อแสดงถึงแหล่งผลิตตั้งแต่ 1 ตรา ไปจนถึง 7 ตราส่วนใหญ่ตราที่พบได้แก่ ตราราชสีห์ ช้าง หอยสังข์ ธรรมจักร บัว กระต่าย และราชวัตร นอกจากนี้ ยังพบว่าในสมัยสุโขทัยมีการนำโลหะชนิดอื่นซึ่งไม่ใช่โลหะเงิน เช่น ดีบุก ตะกั่ว สังกะสี มาหลอมให้มีลักษณะคล้ายพดด้วงแต่มีขนาดใหญ่กว่า เรียกแตกต่างกัน เช่น พดด้วงชิน เงินคุบ เงินชุบ หรือเงินคุก รวมทั้งการใช้เบี้ยเป็นเงินปลีกสำหรับแลกเปลี่ยนสินค้าราคาต่ำด้วย

    
 9. จินต์ รอตรวย

  08/02/2013 at 11:28 am

  ครูครับงานกลุ่มชิ้นที่ 2 ของผมได้หัวข้อประติมากรรม ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย
  ตรงหัวข้อ ประติมากรรม และ สถาปัตยกรรม ผมหาเจอแล้ว แต่หัวข้อศิลปกรรม ศิลปกรรมคืออะไรผมหาไม่เจอ เจอแต่ที่มันแยกย่อยออกเป็นประติมากรรม สถาปัตย จิตรกรรม ช่วยให้ความหมายหน่อยครับ

   
  • thongvieng

   08/02/2013 at 10:42 pm

   หวัดดีจ้า จิน เก่งมากเลยที่ถามครู ครูเขียนผิดจ้า ข้อ 6.คือ ศิลปกรรมสมัยสุโขขทัย โดยแยกออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม เดี๋ยวครูจะแก้ไขในใบงานให้นะครับ ..อ้อ..มีเพิ่มเติมด้วย เรื่องของวรรณกรรมและภาษา อย่าลืมใส่เข้าไปด้วยนะ

    
 10. ทิพภา ฟ้า

  06/02/2013 at 12:00 pm

  โหอาจารย์เนื้อหาครบเลยนะคะเนี่ย อาจารย์คะข้อสอบปลายภาค 2 จะยากเท่ากลางภาคมั้ยคะ ขอบคุณค่ะ

   
  • thongvieng

   06/02/2013 at 1:57 pm

   สวัสดีจ้าหนูทิพภา….ดีใจจังเลยที่่มีนักเรียนสนใจเข้ามาเยี่ยมเยือนห้องเรียนประวัติศาสตร์ ส่วนข้อสอบปลายภาคก็อย่างที่ครูบอกคือ สอบในเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยทั้งหมด ทุกด้าน และเพิ่มหน่วยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยสุโขทัยด้วย เพราะฉะนั้นก็ต้องอ่านหนังสือและเตรียมตัวมาให้ดี ๆ เพราะครูไม่แน่ใจว่าทางกลุ่ม (ข้อสอบกลาง) เขาจะออกมาลักษณะใด จะตอบว่ายาก ก็คงไม่ จะตอบว่าไม่ยาก ก็ไม่แน่ใจ งั้นอย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะ ก็เตรียมตัวอย่างหนังสือ ติดตามข้อมูลจากทางเว็บไซต์ต่าง ๆ อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ยิ่งไกล้เวลาวันสอบเข้ามาแล้ว ขอให้ตั้งใจและทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนอย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้ นะคะ
   จาก ครูจีรพร ทองเวียง

    
 11. พัชรธัญ ภัทรเวสสกุล ม.1/2

  31/12/2012 at 2:30 pm

  อาจารย์สู้ๆนะคะ อย่าเพิ่งท้อค่ะ ลูกศิษย์คนนี้เป็นกำลังใจให้ค่ะ

   
 12. ณัฐวุฒิ ม.1/3

  30/12/2012 at 6:20 am

  ครูตรวจข้อสอบเส็ดยังคร้าบบบ

   
  • thongvieng

   31/12/2012 at 12:08 am

   สงสัยจะต้องสอบใหม่แล้วหล่ะ เพราะนักเรียนทำกันไม่ค่อยได้เลย พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ..ตกหลายคน..

    
 13. พัชรธัญ ภัทรเวสสกุล ม.1/2

  29/12/2012 at 2:23 am

  อาจารย์ประกาศผลสอบวันไหนคะ ข้อสอบยากจัง หนูอยากรู้มากๆ จะได้เตรียมใจค่ะ

   
  • thongvieng

   31/12/2012 at 12:07 am

   ข้อสอบยากเหรอ…ทำกันไม่ค่อยได้เลย…สงสัยจะต้องให้สอบใหม่แล้วหล่ะ

    
 14. พัชรธัญ ภัทรเวสสกุล ม.1/2

  25/12/2012 at 2:32 pm

  ขอบคุณค่ะอาจารย์^^

   
 15. พัชรธัญ ภัทรเวสสกุล ม.1/2

  22/12/2012 at 4:02 am

  อ.จีคะ สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ออกสอบอะไรบ้างคะ คือห้องหนูขาดเรียนกับครูจีบ่อยมากเลยค่ะ ช่วยลงให้หน่อยนะคะ ขอบคุณนะคะ

   
  • thongvieng

   23/12/2012 at 3:17 am

   สวัสดีจ้า หนูพัชรธัญ ครูตอบช้าไปนิดคงไม่ว่านะคะ เนื้้อหาที่จะสอบกลางภาคส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอาณาจักรโบราณที่เกิดขึ้นในดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัย ค่ะ ก็ที่ครูให้พวกหนูไปทำงานงานมาส่งนั่นแหละ อ่านและทำความเข้าใจให้มาก ๆ เกี่ยวกับอาณาจักรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นของอาณาจักร หลักฐานที่พบในอาณาจักร ช่วงเวลาที่เกิดขึ้น การตั้งอยู่ของอาณาจักร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในแต่ละอาณาจักร การรวมตัวของอาณาจักร ไปจนถึงการล่มสลายอาณาจักร จ้า สรุปแล้ว คืออ่านเนื้อหาหน่วยที่ 3 เรื่องอาณาจักรต่าง ๆ ให้มาก ๆ นะคะ และก็ขอให้ตั้งใจทำข้อสอบ และประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบนะคะ โชคดีค่ะ…จาก ครูจีรพร ค่ะ

    
 16. thongvieng

  25/10/2012 at 3:56 am

  โรงเรียนอะไรกันคะ

   
 17. isawanfile

  01/09/2012 at 9:50 am

  คิดถึงอาจารย์จังเลยค่ะ

   
 18. ปาลีรัตน์ ดีหมั่น

  17/05/2012 at 11:24 am

  ดีมาก

   
 19. ด.ญ.ไอศวรรย์ สินธุรงค์ ม.1/3 เลขที่ 36

  21/01/2012 at 1:13 pm

  อาจารย์คะ อาณาจักรโคตรบูรณ์กับอิศานปุระก็มีพญานาค อันไหนจึงถูกละคะ หนูตอบอิศานปุระจะถูกไหมคะ O_o

   
 20. ด.ญ. พรธิตาไกรเวช ม.1/3 เลขที่ 27

  14/01/2012 at 1:27 pm

  สวัสดีค่ะ อ.จี สอบกลางภาคเรียน ที่ 2 นี้ค่ะ ต้องเข้าไปอ่านในเว็บไซด์ที่คุณครูลิงค์ไว้ให้ใช่ไหมคะ เเล้วต้องอ่านทุกบทเลยรึเปล่าคะ ข้อสอบออกประมาณไหนคะอาจารย์ อยากทราบมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

   
  • thongvieng

   15/01/2012 at 7:33 pm

   สอบกลางภาคจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณทั้งหมดค่ะ เดี๋ยวครูจะสรุปให้แล้วติวให้วันอังคารในคาบเรียนนะคะ

    
 21. น.ส.จุรารัตน์ เราเท่า (จังหวัดเชียงใหม่)

  11/01/2012 at 1:12 pm

  คุณครูคะหนูอยากจะรู้เรื่องของสมัยอยุธยาว่าทำไมกรุงศรีอยุธยาต้องเสียกรุงให้พม่าถึงสามครั้ง คือหนูไม่เข้าใจค่ะแม้หนูจะเรียนอยู่ชั้นม.4แล้วก็ตาม

   
 22. วิชญาพร 1/3

  11/12/2011 at 2:41 am

  ใบงานที่1 อยู่ไหนหรอค่ะ เห็นเพื่อนๆส่งกัน

   
  • thongvieng

   11/12/2011 at 6:53 am

   เพื่อน ๆ เขาดูจากประมวลการสอนที่ครูนำขึ้นเว็บไว้ให้ ค่ะ ดูว่างานชิ้นที่ 1 ให้ทำอะไร งานชิ้นที่ 1 ให้ทำแผนผังเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณของไทยที่เกิดขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย เป็นงานเดี่ยวค่ะ

    
 23. Pooniizushi Themon'ster

  09/12/2011 at 4:49 pm

  อ.คะ พอดีหนูหาข้อมูล แร้วเจอที่เขียนว่า แนวคิดและทฤษฎีการเกิดอาณาจักร..(อาณาจักรนั้นๆน่ะค่ะ) พอจะเป็นปัจจัยการก่อตั้งอาณาจักรได้มั้ยค้ะ (ปวีณ์นุช เลขที่ 25 1/1) ขอบคุณค่ะ

   
 24. ชนิกานต์ 1/4

  09/12/2011 at 2:26 pm

  อาจารย์คะ ใบงานที่1 ส่งทางเมลด้วยหรอคะ เห็นเพื่อนๆส่งกัน

   
  • ISAWANSIN

   10/12/2011 at 2:02 am

   ใบงานที่1 อยู่ตรงไหนพี่หงส์ฮี่ๆๆ

    
  • thongvieng

   10/12/2011 at 5:23 pm

   จะส่งทางอีเมลก็ได้ค่ะ หรือจะนำมาส่งที่โรงเรียนก็ได้ค่ะ ขอให้มีงานส่งทุกคนนะคะ

    
 25. nopanat

  09/12/2011 at 4:00 am

  อาจาย์ครับผมส่งงานอาจาย์ทางเมลเเล้วนะครับ

   
  • Isawan

   09/12/2011 at 5:28 am

   ภูๆๆ นี่มันคุ้นๆนะ 5555+

    
  • Isawan

   09/12/2011 at 5:31 am

   Pingback: ตัวอย่างที่เราทำ งานอ. จีรพร ลองดูได้ค่ะ ^_^ « Isawan บ้านแห่งสาระ ,มายังไงคะ งงๆ

    
 26. Chanasak kunsawat 1/2 no.4

  07/12/2011 at 1:06 pm

  ครูจีครับ ทำเป็น อาณาจักรละ ภาคได้มั้ย งั้นเดะผม ส่ง ไปทางเมลครูละกันนะครับ

   
 27. ด.ญ. ปณิดา ดลเจือ ม.1/1 เลขที่ 24

  07/12/2011 at 10:03 am

  อาจารย์ค่ะ
  หนูไม่เข้าใจความหมายของคำว่า “ปัจจัยการก่อตั้งอาณาจักร”ค่ะ ช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมค่ะ

   
 28. aom35

  07/12/2011 at 4:29 am

  อาจารย์ค่ะอาณาจักรโบราณที่รู้ๆมี 32 อาณาจักร ต้องทำหมดหรอค่ะ

   
  • thongvieng

   07/12/2011 at 8:52 am

   ไม่ต้องทั้งหมดค่ะ ทำแค่ให้รู้ว่า ภาคเหนือมีอาณาจักรอะไร ภาคกลางมีอาณาจักรอะไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอาณาจักรอะไร และภาคใต้มีอาณาจักรอะไร ไม่ต้องเอาทั้งหมด เราแคศึกษาให้รู้ว่าก่อนที่จะประเทศไทยจะตั้งอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีนั้น เดิมเราเคยมีการตั้งถิ่นฐานกันอย่างไร มีอาณาจักรอะไรบ้าง การเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นอยู่กันอย่างไร เป็นต้น

    
 29. nopanat

  07/12/2011 at 1:59 am

  อาจารย์ครับมีผลสอบมั้ยคร้าบ

   
  • thongvieng

   07/12/2011 at 7:39 am

   ผลสอบออกแล้ว ตอนนี้วิชาการกำลังดำเนินการ แต่ขอแจ้งให้นักเรียนทราบว่า ทุกรายวิชาถ้ามีนักเรียนส่งงานไม่ครบ หรือในแต่ละรายจุดประสงค์นักเรียนไม่มีคะแนน หมายความว่าได้ 0 เขาจะให้นักเรียนติด ร ไว้ก่อน และเมื่อเปิดเรียนแล้วภายใน 2 สัปดาห์ นักเรียนจะต้องดำเนินการแก้ ร ให้เรียบร้อย ฉะนั้น ถ้านักเรียนคนใดที่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้ส่งงานในวิชาใด หรือส่งงานไม่ครบ หรือทำคะแนนไม่ครบ นักเรียนก็จะต้องติด ร ไว้ก่อนนะคะ เปิดเทอมมาก็รีบมาดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยนะ จะได้ไม่มีปัญหาต่อไป

    
  • ด.ญ. ไอศวรรย์ สินธุรงค์

   08/12/2011 at 7:54 am

   อาจารย์คะแล้วผลสอบวิชาประวัติศาสตร์ล่ะคะ ออกรึยัง อยากรู้แล้วค่ะ ‼

    
  • Isawan

   09/12/2011 at 5:33 am

   นั่นสิคะ อยากทราบแล้ว

    
 30. aomsan1827

  06/12/2011 at 9:47 am

  อาจารย์คะ หนูลองทำงานที่อาจารย์บอกใส่ A4 แล้วมัน…ไม่พออ่ะค่ะ T T ถ้าจะใช้กระดาษวาดเขียนแทนได้มั้ยคะ มันไม่พอจริงๆ

   
  • thongvieng

   07/12/2011 at 7:25 am

   ได้ค่ะ ไม่มีปัญหา

    
 31. ศิริวิภา ม.1/4

  06/12/2011 at 4:11 am

  อ.จี ค่ะแผนผังนี้เป็น mind mapping รึเปล่าค่ะ

   
 32. thongvieng

  05/12/2011 at 6:34 pm

  ตอบนักเรียน ม.1 ที่น่ารักทุกคนค่ะ
  สำหรับงานเดี่ยวที่ครูให้ทำเรื่องอาณาจักร สรุปว่า นักเรียนจะทำคนละกี่หน้าก็ได้นะ เพราะบางคนเก่งมาก หาข้อมูลได้เยอะแยะเลย ก็ส่งมาได้ค่ะ จะทำ 1 แผ่น หรือกี่แผ่นก็ได้ค่ะ แต่ต้องเป็นแผนผังนะคะ ไม่ใช่รายงาน จริง ๆ ทำหน้าเดี่ยวก็ได้ ใส่เฉพาะหัวข้อและอธิบายรายละเอียดนิดหน่อย ส่วนการอธิบายเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนั้น เดี๋ยวนักเรียนก็จะได้ออกมาพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนอยู่แล้ว แต่ไม่ให้ทำในฟิวเจอร์บอร์ดนะ (ครูไม่มีที่เก็บ) จ้า

   
  • f.

   06/12/2011 at 6:03 am

   อาจารย์คะ เราสามารถทำแบบเขียนไป 1 แผ่น รายละเอียดนิดหน่อยแล้วหาขอ้มูลมานำเสนอให้ละเอียดได้ไหมคะ เพราะหนูทำไปแล้วครึ่งนึง แต่ใส่แค่ถาค หลักฐานแล้วก็ภาพรวมๆค่ะ จะได้ไหมคะ ขอบคุณนะคะ
   แล้วเรื่องการเรียนที่โรงเรียนเป็นอย่างไรคะ ตอนเรียนชดเชยอย่างไรแล้วกิจกรรมต่างๆยังมีอยู่หรือเปล่าคะ ขอบคุณนะคะ

    
  • thongvieng

   07/12/2011 at 7:30 am

   ได้ค่ะ ไม่มีปัญหา แต่นักเรียนทำแล้วต้องเข้าใจและสามารถอธิบายได้ ถ้าครูถามนักเรียนสามารถตอบได้ก็ถือว่านักเรียนได้ศึกษามาเข้าใจแล้ว ส่วนที่โรงเรียนเหรอ ตอนนี้พี่ๆ ม.ปลายเขาก็เริ่มเรียนแล้ว บรรยากาศก็โอเคนะ เดี๋ยวครูจะถ่ายภาพมาให้ดูกันนะจ๊ะ

    
  • ด.ญ. ไอศวรรย์ สินธุรงค์

   06/12/2011 at 6:05 am

   f. คือเด็กหญิงไอศวรรย์ สินธุรงค์นะคะ มันผิดพลาดค่ะ ขอบคุณนะคะ

    
 33. thongvieng

  03/12/2011 at 4:58 pm

  ตอบนักเรียน ม.1 ทุกคนนะคะ งานเดี่ยวที่ครูให้นักเรียนทำเพื่อนำมาส่งในช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลา ในช่วงนั้นเพราะว่าเราจะเรียนกันหนัก ในหนึ่งวันนักเรียนอาจจะต้องเรียน 10 คาบ ฉะนั้นครูขออธิบายงานเดี่ยวอีกครั้งนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจตรงกัน
  งานเดี่ยว ชิ้นที่ 1 ให้นักเรียนทำแผนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับอาณาจักรโบราณที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ก่อนที่จะมีอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งอาณาจักรต่าง ๆ นั้นมีอยู่หลายอาณาจักร ทุกภาคของประเทศไทย ในแผนผังให้นักเรียนทำทุกอาณาจักรที่นักเรียนทราบ และโยงข้อมูลออกมาให้เห็นดังนี้
  1.อาณาจักรใดอยู่ภาคไหนของประเทศไทย คือที่ตั้งนั่นเอง
  2.และก็ปัจจัยการก่อตั้งเป็นอย่างไร
  3.และก็การเสื่อมสลายของอาณาจักรเพราะเหตุใด
  4.สุดท้ายก็คือหลักฐานที่ปรากฏในอาณาจักรนั้น ๆ ให้ยกตัวอย่างหลักฐานนั้นมา
  พอจะเข้าใจกันหรือยังคะ ให้นักเรียนทำในกระดาษ A4 โดยจะใช้คอมพิวเตอร์ทำหรือใช้เขียนเองก็ได้ ตามความถนัดนะคะ ส่งตอนเปิดเทอมนะ ไม่ต้องส่งทางอีเมล์นะคะ ส่งที่โต๊ะทำงานห้องกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา โต๊ะครูจีรพร ครูจะมีแฟ้มให้นักเรียนใส่ชิ้นงานส่ง และลงชื่อตอนส่งงานด้วยนะคะ เปิดเรียนเดี๋ยวเจอกันนะคะ คิดถึงนักเรียนทุกคนมาก ๆ เลยค่ะ

   
  • ISAWANSIN

   04/12/2011 at 1:23 am

   ค่ะ คิดถึงครูมากเลยค่ะ แต่หนูลองทำแล้วน มันเขียนไม่พอนี่สิคะ 555 ต้องทำตัวเล็กๆ

    
  • ชนิกานต์ 1/4

   04/12/2011 at 9:06 am

   อ. จี คะ หนูขอทำภาคละสองอาณาจักรได้ไหมคะ เพราะกระดาษที่ไม่พออะค่ะ ถ้าไม่ได้ หนูขอทำลงในอีกแผ่นได้ไหมคะ

    
  • นักเรียน ม.1

   04/12/2011 at 12:44 pm

   เหอๆ อ.จีคะหนูทำไปแล้วตอนที่อาจารย์บอกครั้งแรก และปรากฏว่าหนูทำผิดค่ะ หนูไม่ได้เขียนปัจจัยการก่อตั้ง และการเสื่อมสลาย หนูทำแค่2อาณาจักรต่อ1ภาค น่ะค่ะ แถมทำบุคคลสำคัญไปด้วย หนูทำไปมีแค่ข้อ1กับ4 สรุปคือหนูต้องทำใหม่หมด แหะๆ…อุตสาหะทำจนเสร็จ น่าเสียดายเหมือนกันนะคะเนี่ย คราวหน้าหนูจะถามครูก่อนทำค่ะ(ไม่น่าเล้ยยยยT^T)

    
 34. ณัฏฐพร สุนทรสมัย

  03/12/2011 at 9:57 am

  อาจารย์ครับ…คือผมขอถามแบบรวมๆนะครับว่าทำเป็นอาณาจักรเดียวหรื่อทุกอาณาจักร แล้ว ให้สืบค้นไว้ก่อนหรื่อว่าให้ทำส่งเลยครับ

   
 35. นุชจรินทร์ 1/3

  02/12/2011 at 3:48 pm

  แล้วแผนผังให้ทำเป็นแบบไหนคะ หนูยังไม่ค่อยเข้าใจ ให้รวบรวมบุคคลสำคัญ แล้วหนูต้องพิมพ์รายงานด้วยใช่มั้ยคะ

   
 36. นุชจรินทร์ 1/3

  02/12/2011 at 3:24 pm

  แล้วให้ทำทุกอาณาจักรใช่มั้ยคะ หรือเลือกเอาอาณาจักรหนึ่ง

   
 37. นุชจรินทร์ 1/3

  02/12/2011 at 3:22 pm

  อาจารย์เรื่องอาณาจักรน่ะค่ะ ให้ทำในคอมแล้วปริ้นออกมาหรือให้เขียนใส่เอสี่คะ

   
 38. นุชจรินทร์ 1/3

  02/12/2011 at 2:11 pm

  อาจารย์คะ ใบงานมันอยู่ตรงไหนคะ?

   
 39. รติยา ตรีพจนา

  01/12/2011 at 6:04 am

  อ.ค่ะ ใบงานที่1 อ.ให้ทำอะไรค่ะ
  พอดีหนูเพิ่งเปิดเว็บ อ.ค่ะ

   
 40. Pop'pap

  30/11/2011 at 12:55 pm

  อาจารย์คะ ^^ คำว่า “หริกุญชัย ” อะค่ะ จะใช้คำว่าหริกุญชัย หรือ หริภุญชัย อะคะ จากข้อมูลที่่สืบค้นมา ส่วนมาก ใช้คำว่า “หริภุญชัย” อะค่ะ ไม่ทราบว่าใช้ได้ทั้งสองคำเลยรึเปล่าคะ หนูสงสัยค่ะ ^_____^” ขอบคุณค่ะ

   
  • jeeraporn thongvieng

   30/11/2011 at 6:15 pm

   ที่ถูกต้องคือ “อาณาจักรหริภุญชัย” จ้า ทำใส่กระดาษอะไรก็ได้ แต่ให้มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 เพราะว่าครูจะเก็บเข้าแฟ้ม จะได้ใส่พอดีกับแฟ้ม

    
 41. Pooniizushi Themon'ster

  30/11/2011 at 7:11 am

  อ.จีรพร คะ งานของนักเรียนม.1 เกี่ยวกับอาณาจักรโบราณ ที่อ.ให้ทำเป็นแผนผัง “อยากทราบว่าทำใส่กระดาษ A4 หรือใส่ ฟิวเจอร์บอร์ดคะ?” -ขอบคุณค่ะ ..ด.ญ.ปวีณ์นุช พุ่มเกษม ม.1/1 เลขที่25..-

   
  • thongvieng

   30/11/2011 at 8:06 am

   ทำใส่กระดาษ A4 ค่ะ

    
  • Pop'pap

   30/11/2011 at 1:25 pm

   แล้วถ้าหนูทำลงกระดาษปอนด์ แต่เป็นขนาดA4 ค่ะจะได้ไหมคะเพราะหนูทำลงไปแล้วค่ะ (เนื่องจากบ้านน้ำท่วมกระดาษหมดค่ะ

    
 42. Toey P'tlp

  30/11/2011 at 5:37 am

  ทำผังมโนทัศน์ใส่ในไหนหรอค่ะ
  A4 หรือ ฟิวเจอร์บอร์ด
  ???

   
 43. Pop'pap

  29/11/2011 at 12:23 pm

  อาจารย์คะ คือหนูดาวน์โหลดไปแล้วทีนี้ มันเป็นภาษาอะไรไม่รู้ค่ะอาจารย์- -” คืออยากให้อาจารย์เอาข้อมูลลงเป็นไฟล์เวิร์ดอะคะ^____^ ได้ไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ —-พิมพ์ชมภู บุญญาภิสิทธิ์โสภา ม.1/3 ค่ะ >O<

   
  • hong

   30/11/2011 at 4:32 am

   ป๊อบๆๆๆมันเป็นไฟล์ pdf เป็นรูปภาพอะ ทีแรกเค้าก็โหลดไม่ได้เหมือนกัน ^^

    
  • Pop'pap

   30/11/2011 at 1:26 pm

   ขอบคุณมาก หงส์ เราได้ละ!

    
  • ชนิกานต์ 1/4

   01/12/2011 at 5:53 am

   จ้าาา

    
 44. nopanat

  28/11/2011 at 3:22 pm

  ขอใบงานด้วยคร้าบ อาจารย์
  ขอบคุณคร้าบ

   
  • thongvieng

   29/11/2011 at 4:17 pm

   สำหรับใบงานของนักเรียน ม.2 อันดับแรก เปิดเทอมจะต้องส่งแผ่นพับที่เกี่ยวกับเอเชียที่ครูสั่งไว้ตอนปิดเทอมในช่วงแรก ๆ คงจำกันได้นะ ส่วนใบงานอื่น ๆ นั้นตอนนี้ครูกำลังจัดทำอยู่ รอแป๊บนึงนะ ช่วงนี้ยุ่ง ๆ ค่ะ เทอมนี้มีสอนประวัติศาสตร์ ม.3 เพิ่มอีก ก็เลยยุ่ง ๆ นิดนึง และก็เตรียมช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนครั้งใหญ่ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 นี้ด้วยจ้า ขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนอีกครั้งนะคะ ถ้ามาได้สะดวกก็ยินดีค่ะ แต่ถ้าไม่สะดวกในการเดินทางมาก็ไม่เป็นไรนะคะ ทางโรงเรียนก็เข้าใจและเห็นใจสำหรับนักเรียนที่ประสบอุทกภัยเช่นกันค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ สู้กันต่อไปค่ะ

    
 45. ชนิกานต์ 1/4

  28/11/2011 at 11:43 am

  อ.คะ แล้วไม่ทราบว่าใบงานจะเอาลงเว็บเมื่อไหร่หรอคะ แล้วผังมโนทัศน์เนี่ย ก็คือแผนผังใช่ไหมคะ แล้วให้ทำเลยรึป่าวอ่ะคะ แล้วทำในคอมแล้วส่งเมลให้เลยรึป่าวคะ หรือว่ายังไงคะ

   
 46. ชนิกานต์ 1/4

  28/11/2011 at 6:31 am

  อ.จีคะ ใบงานที่ 1 ทำในคอม ใช่ไหมคะ แล้วจะทำยังไงหรอคะ

   
 47. ด.ญ. ไอศวรรย์ สินธุรงค์

  26/11/2011 at 5:58 am

  ครูคะ แล้วงานที่ต้องทำนี่ ใบงานที่1 กับผังมโนทัศน์ใช่ไหมคะ แล้วทำอย่างไรคะ ขอบคุณนะคะ

   
  • thongvieng

   26/11/2011 at 4:18 pm

   ใบงานที่ 1 เป็นงานเดี่ยว เดี๋ยววันกำหนดส่งครูจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เพราะประมวลการสอนที่เอาขึ้นเว็บนั้นเป็นวันที่ที่ครูกำหนดไว้ก่อนที่จะมีการเลื่อนการเปิดเทอม ฉะนั้นวันที่อาจจะไม่ตรง ขอแก้ไขก่อนนะ ส่วนรายละเอียดของงานคือให้นักเรียนไปศึกษาข้อมูลมาล่วงหน้าเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณ หรืออาณาจักรที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีอาณาจักรสุโขทัย โดยให้นักเรียนเขียนรายละเอียดของอาณาจักรเป็นแผนผัง และในแต่ละอาณาจักรนั้นก็แตกออกไปด้วยว่าอยูที่ใด มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรที่สำคัญ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรนั้นเป็นเชื้อชาติใด มีใครเป็นบุคคลสำคัญในอาณาจักรนั้น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือเขียนออกมาแล้วทำให้เข้าใจได้ง่าย ๆ น่ะ เปิดเทอมครูจะให้ออกไปพรีเซ็นต์หน้าห้องด้วยนะคะ

    
 48. ด.ญ. พรธิตา ไกรเวช

  25/11/2011 at 11:15 am

  อาจารย์คะ หนูดาว์โหลดประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ไม่ได้อ่ะค่ะ หนูอยากใหอาจารย์ช่วยลงให้ใหม่ได้ไหมคะ ขอบคุณนะคะ

   
 49. ด.ญ. ไอศวรรย์ สินธุรงค์

  25/11/2011 at 6:41 am

  ครูคะ ใบงานในภาคเรียนที่2 นี้ อยู่ตรงไหนหรอคะ

   
  • thongvieng

   25/11/2011 at 10:20 pm

   สวัสดีจ้า ไอศวรรย์ ใบงานตอนนี้ครูกำลังรวบรวมอยู่จ้า ที่สำคัญคือให้ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณก่อนที่จะมีอาณาจักรสุโขทัย ไว้ล่วงหน้าก่อนนะจ๊ะ ใบงานอาจจะเป็นการถามคำถามแล้วให้นักเรียนตอบในชั่วโมง หรือส่งทางอีเมล์นะ

    
 50. บอกไปเดี๋ยวอาจารย์รู้อยู่1/4ค่ะ

  21/11/2011 at 1:07 pm

  ใบงานเทอม2ที่อาจารย์จะให้ทำชดเชยตอนน้ำท่วมแล้วส่งตอนเปิดเทอมอยู่ตรงไหนของเว็บหรอคะ
  จะได้รีบปั่นเดี๋ยวคะแนนหนูหาย ถ้าคะแนนหนูหาย อ.จีต้องเลี้ยงหมูกะทะห้องหนูนะ^0^
  (เหมือนแรกๆจะมาเพราะห่วงคะแนน แต่หลังๆรู้สึกจะห่วงของกินแฮะ= =jj)

   
  • thongvieng

   21/11/2011 at 3:53 pm

   เอ้…หรือว่าครูจีจะยอมเลี้ยงหมูกระทะดีน๊า..เพราะว่าใบงานยังไม่เสร็จเลยอ่ะ ช่วงนี้มัวแต่ยุ่งเรื่องทำความสะอาดโรงเรียน วันนี้ก็ไปช่วยกันขัดสนามบาส ขัดทางเดินเพื่อให้ตะใคร่น้ำหลุดไปจากพื้นถนน ใจเย็นอีกนิดนึงนะคะ คืนนี้ก็ยังทำไม่เสร็จ เพราะว่าครูจีต้องเตรียมข้อมูลรายงาน สพม.เรื่องน้ำท่วม พรุ่งนี้ก็ไม่อยู่อีก ไป ตจว. จ้า รออีกสอง-สาม วันนะจ๊ะ

    
 51. ด.ญ. พรธิตาไกรเวช ม.1/3 เลขที่ 27

  11/11/2011 at 9:52 am

  เนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ของเทอม 2 นี้ มีเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะ เเล้วหนูขอทราบเกรดปลายภาค 1 ด้วยนะคะ E-mail : matath_@hotmail.com ค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ อ.จี

   
 52. วิชญาพร 1/3

  15/10/2011 at 12:46 am

  อาจารย์ค่ะ เทอม2 นี่เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะ

   
 53. ด.ญ. ไอศวรรย์ สินธุรงค์

  12/10/2011 at 9:58 am

  ค่ะ ขอบคุณนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะครู บ้านหนูก็จะท่วมแล้วค่ะ 555+

   
 54. thongvieng

  12/10/2011 at 9:19 am

  สำหรับคะแนนสอบที่นักเรียนถามมานั้น เดี๋ยวครูจะตอบให้ตามอีเมล์ที่นักเรียนแจ้งมานะคะ ตอนนี้กำลังเก็บของ น้ำจะท่วมบ้านแล้วค่ะ บาย บาย

   
  • ชนิกานต์ 1/4

   13/10/2011 at 6:25 am

   ชนิก่นต์ เดชะวิกรม เลขที่ 14 ม.1/4
   อีเมล:chanikarn_14@hotmail.com นะคะ
   ขอบคุณค่ะ อาจารย์

    
  • ชนิกานต์ 1/4

   13/10/2011 at 12:36 pm

   ชนิกานต์ เดชะวิกรม ม.1/4 เลขที่ 14
   อีเมล: chanikarn_14@hotmail.com นะคะ
   ขอบคุณค่ะ

    
  • Pop'pap

   30/11/2011 at 1:29 pm

   พิมพ์ชมภู บุญญาภิสิทธิ์โสภา ม.1/3 เลขที่ 28
   Email:ikp_popza2424@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

    
 55. วิชญาพร 1/3

  12/10/2011 at 8:15 am

  หนูขอทราบคะแนนของ ด.ญ. วิชญาพร หอยสังข์ทอง ม.1/3 เลขที่30 ด้วยนะ
  ขอบคุณนะค่ะ

   
 56. ไอศวรรย์

  11/10/2011 at 6:54 am

  ขอทราบคะแนนด้วยคนค่ะอาจารย์ ด.ญ. ไอศวรรรย์ สินธุรงคื ม. 1/3 เลขที่ 36 ค่ะ
  ขอบคุณนะคะ

   
 57. thongvieng

  08/10/2011 at 11:35 am

  คะแนนสอบ ทางฝ่ายวิชาการจะนำขึ้นเว็บให้นักเรียนทราบ ประมาณสัปดาห์หน้าจ้ะ ส่วนคนที่ถามคะแนนมาครูก็จะตอบให้นะ จันทร์ฉาย แขวงสวัสดิ์ 1/4 ได้คะแนนรวม 83 เกรด 4 จ้า ช่วงนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้าน ขอให้อย่าเครียด ใช้สติ และเตรียมพร้อมกับสิ่งที่เกิดขึ้น และใครมีอะไรที่จะช่วยเหลือได้ ก็ขอความร่วมมือร่วมใจกัน ไปบริจาคช่วยเพื่อน ๆ ทีประภัยครั้งนี้ ส่วนที่โรงเรียนก็เตรียมพร้อมและกำลังป้องกันอยู่เช่นกัน เพื่อไม่ให้น้ำท่วมโรงเรียน ทุกคนคงสบายดีนะคะ ที่ครูแจ้งว่าครูต้องไปประชุม 9-13 ต.ค. นั้น เขาเลื่อนให้ไปประชุมในวันที่ 19-23 ต.ค. จ้า

   
  • jp16414

   09/10/2011 at 2:34 pm

   ขอดูคะแนนด้วยคนค่ะ ชื่อชนิกานต์ เดชะวิกรม เลขที่ 14 ม.1/4 ค่ะ ขอบคุณค่ะอาจารย์ ^^

    
 58. จันทร์ฉาย แขวงสวัสดิ์ม.1/4

  07/10/2011 at 2:00 am

  อาจารย์ค๊อย่างรู้คะแนนสอบจันทร์ฉาย แขวงสวัสดิ์

   
 59. thongvieng

  06/10/2011 at 2:38 am

  สวัสดีจ้า วันที่ 9-13 ตุลาคม 2554 ครูจะต้องไปทำหลักสูตร และทำแผนการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ฉะนั้น เนื้อหาที่จะเรียนในเทอม 2 ก็ยังตอบได้ไม่ชัดเจน ซึ่งจะรู้คำตอบได้น่าจะเป็นวันที่ 10 ตุลาคม นะจ๊ะ แต่ครูว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณที่เกิดขึ้นในดินแดนไทย ก่อนที่จะมีราชธานี เช่น อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรละโว้ อาณาจักรหริภุญชัย เป็นต้น และอีกเรื่องคือ เกี่ยวกับประเทศที่ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน ลองไปอ่านดูก่อนก็ได้นะ

   
  • jp16414

   06/10/2011 at 3:30 am

   ขอบคุณมากนะคะ อาจารย์

    
 60. ชนิกานต์ ม. 1/4

  05/10/2011 at 8:13 am

  อาจารย์จีคะ เนื้อหาเทอม 2 เรียนเรื่องอะไรบ้างเหรอคะ ลงพวกเนื้อหาให้หนูหน่อยได้ไหมคะ อยากอ่านก่อนเปิดเทอมอะค่ะ ^^

   
 61. isawanfile

  05/10/2011 at 6:30 am

  คิดถึงโรงเรียนมากเลยค่ะ อยากไปเรียนแล้วอยู่บ้านไม่ค่อยได้ทำอ่ะไรที่เรียนพิเศษก็ไม่มี อยากไปโรงเรียนแล้วค่ะ 555+

   
 62. thongvieng

  04/10/2011 at 11:17 am

  สวัสดีนักเรียนชั้น ม.1 ที่น่ารักทุกคน เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ได้หยุดแล้วคิดถึงโรงเรียนบ้างหรือเปล่า สำหรับครูตอนนี้ก็เร่งทำคะแนนกรอกข้อมูลส่งฝ่ายวิชาการ ก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาเข้ามาคุยกับนักเรียน ครูก็ขอบใจนักเรียนนะคะ สำหรับคนที่เข้ามาทักทาย เข้ามาถาม เข้ามาแสดงความคิดเห็น แต่ก็มีบางคนนะ ที่เข้ามาแบบว่า ไม่รู้ว่าเป็นนักเรียนที่ครูสอนหรือเปล่า เข้ามาทักทายโดยใช้คำพูดที่หยาบคายมาก ครูก็ไม่เชื่อนะว่าจะเป็นนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ และเป็นนักเรียนที่ครูสอน เพราะนักเรียนที่ครูสอนมีแต่เด็กดี และน่ารักทุกคน ถ้าใครรู้จักเมลนี้ rfe@hotmail.com ก็ช่วยส่งไปบอกเขาด้วยนะ ว่าเข้ามาโพสในเว็บนี้ด้วยคำหยาบคายเพื่ออะไร ครูไปทำอะไรให้นักเรียนเจ็บช้ำน้ำใจหรือเปล่า คนที่เข้ามาเว็บครูคือคนที่มีความรู้ มีความตั้งใจหาความรู้ และเป็ฯคนที่ไม่มีปัญหา ครูก็รู้สึกเสียใจนะ ที่มีคนส่งคำหยาบคายมาให้ ขอภาวนาว่า อย่าเป็นนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ ก็แล้วกัน ครูรักและเป็นห่วงนักเรียนทุกคน ปิดเทอมเดี๋ยวครูจะแจ้งนะคะว่ามีงานให้ทำอะไรบ้าง ตอนนี้ขอทำคะแนนให้เสร็จก่อนนะคะ

   
 63. thongvieng

  04/10/2011 at 2:29 am

  สวัสดีจ้า ด.ญ.นงนภัส ของหนูยังค้างส่งสมุดครูนะคะ ก็มีงานที่ให้ทำประวัติตัวเองโดยให้มีการเทียบศักราชด้วย และก็งานชิ้นที่ 1.1 , 1.2 และ 1.3 ครูไม่แน่ใจว่าของหนูยังไม่ได้ทำชิ้นใหน ถ้าจะส่งก็ส่งมาทางจดหมายก็ได้นะ (คะแนนสมุด 10 คะแนน) แต่ถ้าไม่ส่งก็ไม่เป็นไรคะแนนส่วนนี้ก็จะหายไป แต่คะแนนรวมทั้งหมดของ นงนภัส ได้ 62 ครูต้องตัดเกรดและส่งคะแนนที่ฝ่ายวิชาการก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2554

   
 64. นงนภัส ขวัญถาวร

  02/10/2011 at 1:12 pm

  สวัสดีค่ะอาจารย์คือหนูอยากทราบว่างานที่สองของห้องม.1/1คือว่าหนูขากเรียนช่วงนั้นไปค่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

   
 65. ไอศวรรย์

  24/09/2011 at 5:19 am

  อาจารย์คะ แล้วอนุสาวรีย์ต่างๆ เป็นหลักฐานชั้นไหนคะ

   
  • thongvieng

   25/09/2011 at 2:28 am

   เป็นหลักฐานชั้นต้น และก็เป็นหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร จ้า

    
 66. ไอศวรรย์

  24/09/2011 at 5:13 am

  อาจารย์คะ พงศาวดาร นี่เป็นหลักฐานั้นต้นหรือรองคะ เพราะหนูเปิดดูในเว็บ เขาบอกว่ายังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่

   
  • thongvieng

   25/09/2011 at 2:30 am

   ใช่ เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ แต่พงศาวดารเนี่ย มันเป็นการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ การปกครอง อาณาจักร ฉะนั้นการเขียนขึ้น คนเขียนอาจจะไม่ได้รู้เห็นหรืออยู่ในเหตุการณ์นั้น ๆ ก็ได้ พงศาวดารจึงเรียกว่าเป็นหลักฐานชั้นรอง

    
 67. ด.ญ.อุษณีย์ ขุนกอง

  23/09/2011 at 1:48 am

  อาจารย์หนูยังสับสนหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองอยู่เลยค่ะ

   
 68. cartoonthanwanon

  22/09/2011 at 2:39 pm

  สวัสดีค่ะ อยากให้อาจารย์จีเอาแบบฝึกหัดลงในเว็บให้หน่อยอ่ะค่ะ
  อยากไว้ลองทำก่อนสอบ ขอบคูณค่ะ

   
  • thongvieng

   22/09/2011 at 7:19 pm

   ได้ค่ะ เดี๋ยวครูจัดให้ แต่รอเสาร์-อาทิตย์ก่อนนะ ครูจะนำตัวอย่างคำถามและคำตอบ มาขึ้นเว็บไว้ให้นะคะ ช่วงนี้ขอจัดการเรื่องงานของนักเรียนให้เสร็จก่อน

    
 69. thongvieng

  19/09/2011 at 10:05 pm

  ใกล้จะสอบแล้ว ครูขอส่งกำลังใจให้นักเรียนชั้น ม.1 ที่น่ารักทุกคน ทำข้อสอบได้คะแนนเยอะ ๆ นะ ตั้งใจทำให้เต็มที่ ขยันอ่านหนังสือให้มากๆ “ความพยามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” ช่วงนี้เป็นช่วงติดตามงาน ใครที่ยังค้างงาน ทำงานไม่เสร็จก็ขอส่งกำลังใจให้ทำให้สำเร็จ จะได้กลับบ้านพร้อมเพื่อน ๆ สำหรับ ม.1 สอบปลายภาคครูก็ได้แจ้งไปแล้วในห้อง เรื่องที่เราจะสอบกันคือ วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ให้นักเรียนทำความเข้าใจกับขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ และแยกแยะเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ถูกต้อง ครูเชื่อว่านักเรียนต้องทำได้ค่ะ

   
 70. ไอศวรรย์ สินธุรงค์

  11/09/2011 at 6:00 am

  อาจารย์คะ ข้อสอบที่ออกนี่เรื่องความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ด้วยหรือเปล่าคะ ขอบคุณนะคะอาจารย์ ดูแลสุขภาพนะคะ วันหนึ่งประเทศไทยมี 3 ฤดูค่ะ

   
  • thongvieng

   11/09/2011 at 5:54 pm

   ตอบคำถามสำหรับไอศวรรย์ สำหรับข้อสอบของปลายภาคนั้น ตอนนี้อยู่ในช่วงของการพิจารณาคัดเลือกข้อสอบของกลุ่มจุฬาภรณ์ฯ ซึ่งข้อสอบที่ออกจะเป็นเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์ กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งหมด อ่านให้เข้าใจ ครูเชื่อว่าไม่น่าจะยากเกินไป เพราะรายละเอียดของเรื่องก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก ขอให้นักเรียนตั้งใจทำอย่างเต็มที่ และก็อย่าลืมโครงการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยล่ะ 20 คะแนนเชียวนะ ทำให้เหมาะสมกับคะแนนนะคะ สัปดาห์สุดท้ายจะติวให้จ้า

    
 71. isawanfile

  10/09/2011 at 12:14 pm

  กลุ่มหนูเริ่มทำโครงการแล้วค่ะ ไปที่วัดหงษ์ปทุมมาวาส หาข้อมูลแล้วค่ะ ถ่ายรูปมาด้วย เหลือจัดและเข้ารูปเล่มค่ะ แต่เพื่อนในกลุ่มไปไม่ครบนะคะ มี 4 คน คือหนู พรธิตา ถาวรีย์ พิมพ์ชมภู ไม่ครบไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะ
  อาทิตย์หน้าน่าจะส่งได้ค่ะ อาจารย์กลับจากอบรมหรือยังคะ อาจารย์พักบ้างนะคะช่วงนี้อากาศไม่ดีด้วยวันหนึ่งมี 3 ฤดู 555+ ขอบคุณค่ะ

   
 72. ด.ญ.สุดารัตน์ ผิวหอม ม.1/2

  10/09/2011 at 8:47 am

  อ.จี คะหนูอยากได้แบบฝึกหัดหรือแนวข้อสอบไว้ลองทำดูค่ะ
  รบกวน อ. ช่วยเอาขึ้นให้หน่อยได้ไหมคะ

   
  • thongvieng

   11/09/2011 at 5:50 pm

   สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนจ้า ครูไปอบรมเพิ่งกลับมาจ้า สถานที่ไปอบรมอยู่ในป่าไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตก็เลยไม่ได้เข้ามาคุยกับนักเรียน สำหรับคำถามของสุดารัตน์ ครูขอตอบว่าตัวอย่างข้อสอบ มีจ้า ครูก็ตั้งใจว่าจะนำมาขึ้นให้นักเรียนไปฝึกทำเหมือนกัน และก็ครูไปอบรมเรื่องการออกข้อสอบ PISA ซึ่งเป็นข้อสอบที่จะต้องนำมาใช้กับนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ก็นำมาใช้กับนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ได้ ไว้ครูจะเล่าให้ฟังในห้องเรียนก็แล้วกันนะ เดี๋ยวครูจะนำตัวอย่างข้อสอบ PISA มาลองให้นักเรียน ม.1 ทำบ้าง เป็นงัย

    
 73. ด.ญ.สุดารัตน์ ผิวหอม ม.1/2

  10/09/2011 at 8:45 am

  อ.จี คะหนูอยากจะได้เเบบฝึกหัดหรือแนนข้อสอบไว้ลองทำอะค่ะช่วย
  รบกวนอาจารย์เอาขึ้นให่หน่อยได่ไหมคะ

   
 74. thongvieng

  03/09/2011 at 3:08 pm

  นักเรียนทุกคนอย่าลืมนะคะ วันจันทร์ ที่ 5 ก.ย. ให้นำตารางสอนของวันศุกร์ที่ 9 ก.ย. มาเรียน และนำตารางของวันจันทร์ที่ 5 ก.ย. ไปเรียนวันศุกร์ ที่ 9 ก.ย. จ้า

   
 75. ด.ญ.อุษณีย์ ขุนกอง

  01/09/2011 at 6:32 am

  อาจารย์ค่ะข้องสอบมีอะไรบ้างหรอค่ะ

   
 76. ไอศวรรย์ สินธุรงค์

  27/08/2011 at 2:38 pm

  สวัสดีค่ะ ช่วงนี้งานอาจารย์เยอะหน้าดูนะคะ ไม่ค่อยเห็นอาจารย์พักเลย ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ หนูจะไปเตรียมตัวอ่านเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะ

   
  • thongvieng

   28/08/2011 at 1:27 pm

   ขอบใจสำหรับความห่วงใยนะจ๊ะ ไอศวรรย์ แค่รู้ว่านักเรียนเป็นห่วงและตั้งใจเรียน แค่นี้ครูก็หายเหนื่อยแล้วจ้า ครูก็พร้อมและยินดีที่จะหาความรู้มาให้นักเรียนได้อ่านเพิ่มเติมมากกว่านี้ แต่ช่วงนี้ครูยุ่งจริงๆ ไม่ค่อยได้อยู่โรงเรียน เดี๋ยววันที่ 9-11 กันยายน ก็ต้องไปอบรมทำข้อสอบที่เพชรบุรีอีก เฮ้อ..เหนื่อยกับการเดินทางจังเลย สู้ตายจ้า….

    
 77. thongvieng

  20/08/2011 at 2:58 pm

  ลืมบอกอีกอย่าง การจะทำโครงการทางประวัติศาสตร์ ให้นักเรียนไปคิดเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นมาก่อน และเมื่อได้เรื่องที่เราจะศึกษาแล้ว เดี๋ยวครูจะอธิบายในขั้นตอนต่อไปนะคะ

   
 78. thongvieng

  20/08/2011 at 2:56 pm

  สวัสดีจ้า นักเรียนที่น่ารัก ขอบใจมากนะจ๊ะสำหรับความห่วงใยที่นพนัฐ คัมภิรา เป็นห่วงครู และก็จริง ๆ ซะด้วย เสาร์-อาทิตย์นี้ ครูมาอบรมอีกแล้ว ที่โรงแรงไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท (กทม.) ไปต่างจังหวัดจริงๆ ด้วยนะ แต่ก็ดีนะที่โรงแรมเขาให้ใช้อินเตอร์เน็ตได้ ครูก็เลยได้ตอบคำถามของนักเรียน
  สำหรับคนที่ต้องสอบซ่อม เดี๋ยวครูกำลังทำใบงานให้นะ พรุ่งนี้ลองติดตามในเว็บดูก็แล้วกัน
  สำหรับงานกลุ่มชิ้นที่ 2 การทำโครงการทางประวัติศาสตร์ ในวันจันทร์นี้ 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ต้องเรียนกับครู ฉะนั้นครูจะต้องสอนในเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้นักเรียนรู้ก่อน เมื่อรู้แล้วก็จะให้แนวทางในการทำโครงการ ซึ่งจะต้องทำลักษณะคล้าย ๆ กับโครงงาน แต่จะง่ายกว่า เพราะโครงงานต้องทำ 5 บท แต่ทำโครงการนั้น แค่ให้รู้ชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอนมาดำเนินการ ครูจะอธิบายและมีตัวอย่างให้ดู ไว้เจอกันในห้องเรียนนะคะ วันนี้หลังจากอบรมเสร็จครูก็ไปเดินเล่นที่ไอทีสแคว์ ปวดขาจังเลย ขอพักก่อนนะคะ จะสี่ทุ่มแล้ว กู๊ดไนท์จ้านักเรียนที่น่ารักของครู

   
 79. ด.ญ. พรธิตา ไกรเวช

  20/08/2011 at 12:20 pm

  สวัสดีค่ะ อ.จี หนูอยากทราบว่า งานที่สอง ที่เป็นงานกลุ่ม เรื่องนำเสนอโครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอะค่ะ อาจารย์ให้ทำยังไงบ้างคะ ขอบคุณมากๆ นะคะ

   
 80. jochonoi

  20/08/2011 at 5:25 am

  อาจารย์ ครับผมอยากรู้ว่า ใบงานสำหรับคนที่่ตกวิชาของอาจารย์

  เป็นยังไงครับ

   
 81. ด.ช.นพณัฐ คัมภิรา ม.1/1

  20/08/2011 at 1:03 am

  อาจารย์ไปเเต่ต่างจังหวัด ดูเเลสุขภาพด้วยนะครับ

   
 82. thongvieng

  13/08/2011 at 2:28 pm

  สวัสดีจ้า นักเรียนห้อง ม.1 ที่น่ารักทุกคน ครูได้เอารายละเอียดเนื้อหาที่จะเรียนขึ้นให้แล้วนะคะ ไปเตรียมตัวอ่านมาล่วงหน้านะคะ สำหรับห้องใดที่ไม่ค่อยได้เรียน (ตรงกับวันหยุดบ่อย) ก็ให้อ่านในหนังสือด้วยนะคะ และอ่านจากเว็บที่ครูลิงค์ไว้ให้ด้วย จะได้มีข้อมูลเพื่อตอบคำถามครูนะคะ

   
 83. ด.ญ. ไอศวรรย์ สินธุรงค์ 1/3

  12/08/2011 at 2:17 pm

  สวัสดีค่ะอาจารย์ วันจันทร์นี้ ห้องหนู ( 1/3 ) ก็จะไม่ได้เรียนอีกแล้วไปไบเทค อยากให้อาจารย์ช่วยลงเนื้อหาให้หน่อยนะคะ อยากเรียนมากๆเลยค่ะ ยังไงอาจารย์ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

   
 84. ด.ช.นพณัฐ คัมภิรา ม.1/1

  06/08/2011 at 12:40 am

  อาจารย์ครับช่วยขึ้นเนื้อหาที่เรากำลังจะเรียนด้วยครับ

   
 85. ด.ญไอศวรรย์ สินธุรงค์

  01/08/2011 at 9:38 am

  อาจารย์คะ คะแนนข้อสอบกลางภาคลงที่ไหนหรอคะ

   
 86. ด.ญ.อุษณีย์ ขุนกอง (1/1)

  30/07/2011 at 12:42 pm

  อาจารย์ค่ะ ประวัติศาสตร์บทต่อไปหนูอยากจะมาอ่านไวๆค่ะ แล้วถ้าตอบคำถามทางเน็ตได้จะได้เซ็นด้วยไหมค่ะ

   
 87. ด.ญ. พรธิตา ไกรเวช ม.1/3 เลขที่ 27

  30/07/2011 at 1:58 am

  สวัสดีค่ะ อาจารย์ ข้อสอบปลายภาค มีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะ

   
  • thongvieng

   30/07/2011 at 4:27 am

   ตอนนี้ครูมาอบรมที่ สสวท. ค่ะ ไว้กลับไปบ้านคืนนี้จะขึ้นรายละเอียดให้นะคะ สำหรับ ม.1 เรื่องที่เราจะเรียนต่อจากสอบกลางภาค คือ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ฉะนั้นตอนนี้นักเรียนต้องไปศึกษาข้อมูลมาเบื้องต้นก่อน ดังนี้
   – หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คืออะไร อะไรที่เรียกว่า หลักฐานทางประวัติศาสตร์
   – วิธีการทางประวัติศาสตร์ คืออะไร นำมาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร
   รายละเอียดส่วนอื่น ๆ หรือรายละเอียดปลีกย่อย เนื้อหาย่อยครูจะมาอธิบายให้ฟังในห้องเรียน นะคะ

    
 88. thongvieng

  22/07/2011 at 3:18 pm

  สวัสดีจ้า นักเรียน ม.1 ที่น่ารัก เป็นอย่างไรกันบ้าง กับการทำข้อสอบในรายวิชาอื่น ๆ ครูหวังว่านักเรียนคงจะทำข้อสอบได้คะแนนดีๆๆ กันนะจ๊ะ สำหรับวิชาประวัติศาสตร์ จะสอบวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ลักษณะของข้อสอบก็จะมีดังนี้
  ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 10 ข้อ (5 คะแนน)
  ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเติมข้อความสั้น ๆ จำนวน 5 ข้อ ( 2.5 คะแนน)
  ข้อสอบแบบปรนัยชนิดจับคู่ จำนวน 5 ข้อ (2.5 คะแนน)
  ข้อสอบแบบอัตนัย (เขียนอธิบาย) จำนวน 2 ข้อ ( 10 คะแนน)
  รวม 20 คะแนน
  นักเรียนต้องพยายายามทำข้อสอบให้ได้อย่างเต็มความสามารถของตนเองนะคะ อย่าใช้วิธีเดา ขอให้ใช้ความคิด ใช้ความรู้ วิเคราะห์คำตอบให้ถูกต้องที่สุด ถ้าอ่านในหนังสือไม่ทัน ขอให้นักเรียนอ่านจากในเว็บ จากรายละเอียดที่ครูขึ้นไว้ให้ หรือจะศึกษาข้อมูลจากเว็บประวัติศาสตร์ ที่ครูลิงค์ไว้ให้ทางด้านขวามือ ขอให้ทุกคนตั้งใจทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี ๆ กันทุกคนนะคะ ขอให้โชคดีค่ะ

   
 89. thongvieng

  17/07/2011 at 1:40 pm

  สวัสดีนักเรียนชั้น ม.1 ที่น่ารักทุกคน ต้องขออภัยนะจ๊ะที่ครูยังไม่ได้นำสรุปมาขึ้นเว็บไว้ให้ ครูไปต่างจังหวัดเพิ่งกลับมาจ้า กลับมาก็รีบมาเช็คดูว่ามีนักเรียนเข้ามาเรียนในเว็บซักกี่คน ผลปรากฏว่ามีมากเลย งั้นรออีกนิดนะจ๊ะให้ครูหายเหนื่อยแป๊บนึงแล้วจะรีบจัดให้ก่อนวันจันทร์ที่ 18 นี้แน่นอน นักเรียนจะได้รีบดาวน์โหลดไปอ่านกันจ้ะ

   
 90. ด.ญ.มานี สุขสวัสดิ์

  17/07/2011 at 9:12 am

  สวัสดีค่ะ อาจารย์ช่วยเอาสรุปขึ้นหน่อยได้ไหมคะ

   
 91. ชนิกานต์ เดชะวิกรม ม.1/4

  16/07/2011 at 2:48 am

  อ.จีคะ ทำไมไม่มีสรุปของม.1 เลยอะคะ หนูอยากให้ อ.จี ช่วยลงให้หน่อยอะค่ะ เพราะว่าตั้งแต่เปิดเทอม ห้องหนู (1/4)เพิ่งได้เรียนกับอ.จี แค่ 3 ครั้งเองอะค่ะ ขอบคุณนะคะ

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: